חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אתגרים חברתיים ומדיניות
  Social Challenges and Policy  
1031-3965-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1200-1600419 נפתליסמינר ד"ר זהבי עמוס
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

חברות מודרניות משתנות בקצב מהיר בהרבה מאשר חברות פרה-מודרניות וכתוצאה מכך הבעיות שעולם המדיניות נדרש לטפל בהם גם הן משתנות. במסגרת סמינר זה נתייחס למספר סוגיות חברתיות ולתגובות המדיניות אליהן. בין היתר, הסמינר יתייחס לסוגיות הבאות: הזדקנות האוכלוסיה, קיטוב מוטה ידע בשוק העבודה, שינויים במבנה המשפחתי, הטרוגניות אתנית גדלה ועוד. 

Course description

The seminar examines the development of three basic concepts that shaped the nature of modern politics. The aim is to explore the different meanings of these concepts in different philosophical traditions. Such an exploration enables a deep understanding of their different meanings and the way in which these meanings were translated into reality. The seminar brings together the intellectual history of political concepts and comparative politics in order to delve into the interaction between concepts and practices. The seminar relates to current dilemmas in order to contribute to our understanding of the complex relationship between ideas and reality.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3965-01 אתגרים חברתיים ומדיניות
Social Challenges and Policy
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר זהבי עמוס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת