חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מהפכות טכנולוגיות במלחמה
  Technological Revolutions in Wartime  
1031-3318-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1700-2000206 נפתלישיעור פרופ גת עזר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מאז ראשית העידן התעשייתי משנה המלחמה את פניה מידי כמה דורות כתוצאה מהשפעותיהן הסותרות של מהפכות טכנולוגיות. הקורס יתמקד בניתוח השפעתן של שלוש מהפכות מרכזיות כאלה: מהפכת הברזל והקיטור של המאה ה-19מהפכת המינוע הכרוכה בהופעתו של מנוע הבעירה הפנימית בראשית המאה ה-20, ומהפיכת האלקטרוניקה בשדה הקרב של דורנו. תנותח מערכת הגורמים שמאחורי ההצלחות והכישלונות של צבאות בקליטה ובהטמעה התורתית, הארגונית והחומרית של מהפיכות אלו. ידע טכנולוגי אינו נדרש.

Course description

This course examines the impact of three technological revolutions of the modern, industrial era on military organization, strategic doctrine and war. In the nineteenth century, both on land and at sea, steam power and the telegraph revolutionized strategy and logistics, while machine-produced firearms revolutionized tactics. With the coming of the twentieth century, land, air and sea warfare were transformed by the advent of the internal combustion engine that gave rise to the tank, truck, airplane and submarine. Finally, the impact on war of the ongoing electronic revolution will be studied. The various factors affecting the military response to change in all these cases will be examined. No special technical knowledge is required.

 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3318-01 מהפכות טכנולוגיות במלחמה
Technological Revolutions in Wartime
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ גת עזר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת