חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  היסטוריה של הפסיכולוגיה
  History of Psychology  
1071-2316-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  ב'1200-1400204 נפתלישיעור פרופ אלגום דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הבינגאוס, מייסד המחקר הניסויי של הזיכרון, אמר כי לפסיכולוגיה עבר ארוך אבל היסטוריה קצרה. החלק הראשון מתייחס לתורות פסיכולוגיות שרווחו בעת העתיקה ובעצם מאז עמד האדם על דעתו. החלק השני מתייחס למאה השנים האחרונות, תקופה בה הופיעה הפסיכולוגיה כמדע אמפירי מודרני. מודלים, שיטות וצורות אינטרפטציה משתי התקופות יידונו בהרחבה. בחינות מדוקדקות של טקסטים ושיטות מקוריות ייתמכו בדיון ובהבנה כיצד הגיעה הפסיכולוגיה למצבה העכשווי.
Course description

Ebbinghaus, founder of the experimental study of memory, said that psychology has a long past but a short history. The former refers to models of psychology held from antiquity to modern times preceding psychology as a science. The latter refers to the century of psychology as a modern empirical science. Models, methods, and modes of interpretation from both epochs will be discussed and elucidated in class. Demonstrations will be based on the original texts and methods with special emphasis given the ways that psychological method and theory evolved to their present form.

 

 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
1071-2316-01 היסטוריה של הפסיכולוגיה
History of Psychology
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ אלגום דניאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת