חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הפוליטיקה של כלכלת האיחוד האירופי
  The Politics of the European Union's Economy  
1031-3812-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1600-1800421 נפתליסמינר ד"ר שדה טל
סמ'  ב'0800-1000505 נפתליסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מבוא להסדר הפוליטי-כלכלי באיחוד האירופי. סמינר זה עוקב אחר התהליך הבלתי רגיל של העברת הריבונות באירופה לאחר מלחמת העולם השניה ממדינות לארגונים בינלאומיים. הקורס מספק מדריך למבוך הארגונים באיחוד האירופי ולתחומי שיתוף הפעולה בין חברותיו, וכן תובנות לגבי עתיד המטבע המשותף (היורו). במהלך הקורס נתמקד בנושאים כגון מדיניות החוץ והביטחון המשותפת, תהליך החקיקה האירופי, המדיניות החקלאית המשותפת. השוק המשותף, פרמידת העדפות הסחר, והמערכת המוניטרית האירופית. נעשה שימוש בכלים תאורטיים מתחומי הכלכלה ומדע המדינה, אך אין צורך בידע מוקדם בכלכלה.
Course description
The process of European Integration began in economic integration. Economic integration among the member states of the European Union remains the prominent institutional basis for its operation, and among its main achievements. The study of the economic policy areas in the European Union is central to the understanding of the scope and depth of the European integration model. This course analyzes the increasing economic interdependence among the member states, and discusses the basics of economic integration theory and the implications of integration for social cohesion in Europe. The course covers the mechanisms and politics of the budget of the European Union, the common agricultural policy, the single market, the competition policy, the common commercial policy, and economic and monetary union.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3812-01 הפוליטיקה של כלכלת האיחוד האירופי
The Politics of the European Union's Economy
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר שדה טל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת