חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת
  Young Women 2.0 ? Their Media images and Web Activities                                              
1085-2647-01
מדעי החברה | תקשורת
סמ'  א'1000-1200207נפתלי - מדעי החברהשיעור ד"ר ברק-ברנדס סיגל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בשאלת מאפייניו וייחודיותו של הקהל הנשי הצעיר כקהל הצורך ויוצר תרבות בעידן של 'ווב 2.0'. נפתח בהבנה לגבי חשיבות המדיה והתרבות הפופולארית בהבניית זהות (ובכלל זה גם זהות מגדרית). נמשיך בהתפתחות השיח על צעירות ונערות במדיה ובתרבות הפופולארית במערב, תוך התייחסות לייצוגים שכיחים ומקובלים שלהן. נבחן סוגיות של גוף, מיניות והתבגרות נשית. כחלק מכך ייבחן הדיון הפמיניסטי העֵר בשאלת התפקיד שממלאים הייצוגים האלו והגיבורות הללו בבניית זהותן של נערות וצעירות ועל ציפיות חברתיות ביחס אליהן. בהמשך נתוודע לאופני והנאות צפייה של קהל הצעירות ונתמקד בתרומת לימודי נערות (Girls' studies) להכרות עם קהל זה. כחלק מכך, נעסוק גם במקומן הייחודי של צעירות הן כצרכניות והן כיצרניות תרבות בסביבה התרבותית-טכנולוגית העשירה שמאפשרת ווב 2.0.
Course description
The course will focus on the attributes and uniqueness of the young feminine audience as an audience which uses and creates culture in a 'web 2.0' era. We will start with an understanding of the connection between media, popular culture and identity construction (including gender identity). We will continue into the discourse about girls and young women in the western media and popular culture, while acknowledging their popular and common images. The course will introduce the students with issues of body, sexuality and feminine maturity, while deepening into the feminist debate regarding the part these images and these heroines take in building the girls' and young women's identity and on social expectations regarding them. We will analyze the development of Girls' studies and their contribution to the knowledge about that audience and its cultural pleasures. The course will also provide a discussion about the unique place of girls as both cultural consumers and producers in the Twenty-first century and in the healthy cultural-technological environment which web 2.0 enables.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | תקשורת
1085-2647-01 צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת
Young Women 2.0 ? Their Media images and Web Activities
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר ברק-ברנדס סיגל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת