חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  כתיבה אקדמית ושיטות מחקר באדריכלות
  Academic Writing and Research Methods in Architecture                                                
0881-6042
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1400209מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר שוקד נועם
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס זה חושף את הסטודנטים למספר שיטות מתחום המחקר האיכותני, ביניהן איסוף וניתוח חומרים ארכיונים, עריכת ראיונות, תצפיות, ומיפוי אתנוגרפי. במהלך הסמסטר נבחן את היחסים שבין מחקר אמפירי לבין מחקר פרשני ונשקול אסטרטגיות כתיבה אקדמית. דגש מיוחד יושם על בחינת היחסים שבין מחקר אדריכלי לבין מחקר אנתרופולוגי וכתיבה עיתונאית. סטודנטים יתנסו בשיטות המחקר וצורות הכתיבה השונות דרך סדרת תרגילי ביניים ועבודה מסכמת.

Course description

This course introduces students to a variety of inquiry methods, including archival research, participant-observation, interviews, and ethnographic mapping. We will discuss the nature of evidence, reflect on the value of scholarly research, and consider strategies of academic writing. The class will pay particular attention to the ways in which other areas of inquiry have influenced the study of the built environment. Each student will explore these diverse methods and ideas through a semester-long project.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-6042-01 כתיבה אקדמית ושיטות מחקר באדריכלות
Academic Writing and Research Methods in Architecture
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר שוקד נועם

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת