חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מקום - אדריכלות - מקום
  Place - Architecture - Place                                                                         
0881-4516-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1400-1800206גמכסיקו - אומנויותסמינר ד"ר בטרמן גרבינר אסתר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר "מקום - אדריכלות – מקום" יעסוק בניתוח ובפרשנות זיקות משתנות שבין המעשה האדריכלי למקום. הדיון במקום יכלול היבטים פיזיים (טופוגרפיה, גיאולוגיה, אקלים ותכסית) והיבטים תרבותיים (שכבות התרבויות שפעלו במקום או בזיקה אליו) כאחת. הזיקה תיבחן על פי היררכיה של גישות שבין היטמעות לאדנות ושליטה.

המעשה האדריכלי עצמו ייבחן כתוצר היוצר מקום חדש, אותו ננתח ונפרש הן בהיבטים פיזיים ותפקודיים: מיקום, פרוגראמה, תכנית, חללים, קירוי, פתחים, חמרים, פרטים ועוד, והן בהיבטים תרבותיים: מקורות השראה, ציטוטים והצהרות: אסתטיות, אידיאולוגיות ואחרות, גלויות או סמויות.

מקרי המבחן יילקחו מבין מבני ציבור בישראל, בין שנות ה- 20 ועד שנות ה- 70 של המאה העשרים.

Course description

The subject of this seminar is Architecture as a dialogue with Place. By Place is meant on the one hand physical aspects such as topography, geology and climate and on the other hand the accumulated layers of cultures which act on, or create a dialectic with, the Genius Loci.

This constant dialogue between Architecture and Place is expressed as a hierarchy of approaches: interweaving, assimilation, challenge, authority, control etc. Both the analysis and interpretation of Place as a moral statement will be carried out by relating architectural creativity to Place in both its physical and its cultural manifestations under the following headings:

Physical: location, plan, structure, enclosure, spaces, details, materials, drawing and sculpture, etc.

Cultural: sources of inspiration, references, aesthetic, ideological or other principles, both evident and concealed.

The case study will be Architecture in Israel of various periods.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4516-01 מקום - אדריכלות - מקום
Place - Architecture - Place
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר בטרמן גרבינר אסתר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת