חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סטודיו מורכב 7
  Complex Building Studio                                                                              
0881-4118-02
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'סדנה
סמ'  ב'1600-1900211דה בוטון - אדריכלותסדנה גב' פנחס אורית
סמ'  ב'1000-1500211דה בוטון - אדריכלותסדנה
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

תחרויות אדריכליות מהוות גורם מכריע בהתפתחות המקצועית של האדריכל, מאפשרת לחדד ולזכך  את ייחודיותו ורעיונותיו ולתכנן מול דרישות קונקרטיות של מזמין . מטרתו של סטודיו זה ללמד את הסטודנטים איך לעבוד בתנאי תחרות ולתת להם כלים לכך, וכמובן סיכוי לזכות.

בכל סמסטר נרשם לתחרות בינלאומית לסטודנטים  שתבחר בהתאם לנושאים רלוונטיים ולמועד הגשה התואם ללו"ז של כל סמסטר. הרישום לתחרות המתאימה לסמסטר החורף יעשה במועד הקיץ על ידי המרצה. במסגרת הסטודיו נלמד לעבוד ולתכנן מול דרישות מכריזי התחרות תוך ניתוח פרוגרמת המזמין ורציונל הגדרת התחרות, בחלק הראשון של הסמסטר נעסוק בניתוח תכנון והגדרת מטרות של כל קבוצה, ובחלק השני נתרגל ונגיש בפורמט דרישות ההגשה של התחרות.

אנו נעבוד בפורמט הגשה החל מהיום הראשון, נעבוד בלו"ז מאוד אינטנסיבי וצפוף, נשים דגש רב על מושג הקונספט, קונטקסט ודרישות המזמינים, בנק רעיונות, פרזנטציה ללא מילים, עיבוד רעיון והנגשתו, איפיון תהליך ביקורת ושיפוט , הבחנה בין טפל ועיקר, הטקסט באדריכלות, עבודה בחתך, תכנון בחירת  החומרים האדריכליים להגשה, ההדמיה ותפקידה בתחרויות, ועריכת  הגיליונות.

 

Course description

Architectural competitions are a decisive factor in the professional development of the architect, allow them to sharpen and refine their uniqueness and ideas and plan according to the demands of a specific client. 

This studio aims to teach the students how to work in competitive conditions and give them the right set of tools, and of course the chance to win.
Each semester we will register to a different international competition in accordance with the relevant issues and deadlines corresponding schedule of each semester.

Registration for winter semester competition will be made at the time of summer by the lecturer.

As part of Studio routine we will learn how to work and plan according to the competition's announcers whilst analyzing the specific programmatic requirements of the client and the rational of the competition definition.

The first part of the semester will deal with analyzing the plan and defining the goals of each group. During the second part of the semester we will practice and submit our proposals according to the competitions specific requirements.

We will work in Pin-up and presentation routine from day one, will work under a very tight and intensive schedule.

We will put a strong emphasis on defining a concept, context and the client's requirements, band of ideas, wordless presentations, processing the idea and making it available, characterizing the process of jury critic and judgment, distinction between secondary and main, the text in architecture, working in section, choosing the right architectural materials for submission, the render and its role in competitions, and editing the posters.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-4118-02 סטודיו מורכב 7
Complex Building Studio
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת