חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  חקר והערכת פתרונות אדריכליים
  Evaluating Architectural Services to a Disempowered Communit  
0881-3211-02
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1600-1800 סדנה ד"ר מרגלית טליה
גב' עמיר טל
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יפעל כקליניקה אוניברסיטאית המשלבת דיון תיאורטי בשאלות אתיות ועשייה ממשית עבור אוכלוסיות מוחלשות - כהכנה לחיים המקצועיים. הקורס נעשה בתמיכת קרן שלם ובשיתוף פעולה אתה. תיאורטית, נדון בדיור, בקהילה, בשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה ובאתיקה האדריכלית של מתן שרות אישי  וישיר ליחידים וקבוצות. המשימה המעשית בה נעסוק תהיה  סקירת מבנים ופרויקטים שנבנו כמסגרות לאנשים עם מוגבלויות.

קרן שלם פועלת בשם ההבנה כי "לאדם עם פיגור שכלי זכות בסיסית לחיות חיים נורמליים בסביבתו הטבעית, לממש את הפוטנציאל הגלום בו ולהשתלב במרקם החברתי, התרבותי והתעסוקתי עד כמה שניתן בהתאם ליכולתו, לרצונו ולצרכיו". בקליניקה נפתח מדדים לבחינת מבני מגורים המופעלים היום תוך שיתוף עם אנשי הקרן, ובעזרת מומחים מתחומים רלבנטיים. זאת, תוך התייחסות משולבת להתאמת התכנון לשימוש ולמשתמשים , לחומרים, תאורה, ריהוט, לשביעות הרצון של המשתמשים בצוות ובין המטופלים, לתכניות עתידיות ועוד.

כיום מתרחש מעבר של יחידים רבים לדיור בקהילה- ולתוצרי הקליניקה שלנו חשיבות רבה בהערכת המשמעות הממשית של פעילות זו וכן בשיפור התנאים עבור המשתמשים ומשפחותיהם. אנו מציגים את העבודה למקבלי החלטות ממשרדי הממשלה ומהקרן, ותוצרי הקורס משמשים להערכת מבני ודירות מגורים וזכו להערכה רבה עד כאן.

Course description

In the framework of an academic clinic the course will involve theoretic discussions of ethical questions and professional training while supplying architectural services to a disempowered community. Architectural ethics will be scanned for its unique mixture of creative imaginary and emphatic personal service.  The design project will be of residential assemblies being advanced by "Shalem foundation". The Foundation forwards the development of services for the challenged individual in the local authorities with the aim of developing and promoting community services to mentally challenged people of all ages, in all areas of life, to create the conditions for encouraging their integration in the community and society, for increasing public awareness to their special needs, to promote the professional personnel and research in the field of mental retardation, and to collect and process data required for the planning and establishment of services in the community. The vision is to grant the exceptional individuals in general, and specifically the mentally challenged, the basic right to live a normal life in the natural environment, to fulfill their potential and take part in the social, cultural and occupational world, in accordance with their abilities, desires and needs. In the clinic we will join  the foundation people as well as experts from various disciplines to study and form criteria in order to evaluate architectural elements of the remedial centers.

סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-3211-02 חקר והערכת פתרונות אדריכליים
Evaluating Architectural Services to a Disempowered Communit
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר מרגלית טליה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1