חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  המוזיקה במאה ה-20
  Music in the 20th Century                                                                            
0845-2109-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200041מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר גוטר ענבל
סמ'  ב'1000-1200041מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בקורס זה תינתן סקירה של זרמים מרכזיים במוסיקה בעולם המערבי במאה ה-20 מפרספקטיבה היסטורית תוך התייחסות לשיטות הלחנה, היבטים תרבותיים, תיאורטיים ואנליטיים. היקף הנושאים יתפרש החל משלהי המאה ה-19 ועד לתמורות מאוחרות במאה ה-20. מלחינים מייצגים, גישות וטכניקות יידונו על בסיס מקורות ראשוניים, ספרות משנית נבחרת והאזנה ליצירות מרכזיות. דרישות הקורס כוללות מטלות אמצע ומבחנים סמסטריאליים.
Course description
The course will focus on the development of Western music during the Classic and Romantic periods (between the years 1730-1900). We shall discuss the formation of the Classic and the Romantic styles and their various definitions while examining the works of some of the major composers who exemplify those styles. The course topics include the development of musical language, important stages in the development of instrumental, vocal and operatic music, the development of musical genres and forms, the development of musical instruments and the orchestra, and also relevant issues in performance practice.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-2109-01 המוזיקה במאה ה-20
Music in the 20th Century
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר גוטר ענבל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת