חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלבן ברג: המוזיקה והאדם
  Alban Berg: the Music and the Man                                                                    
0842-5432-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800013מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור פרופ סדאי יצחק
סמ'  ב'1600-1800013מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא לקרב את התלמידים להבנת המוסיקה של אלבן ברג – על-ידי גישה תיאורטית (הקניית מושגי יסוד של המוסיקה האטונלית והמוסיקה הדודקפונית הסריאלית), גישה אנליטית (השוואתית), וגישה הרמנויטית (הטקסט,
ה- subtext, וה- intertext במוסיקה של ברג).
יידונו, בין היתר, הנושאים הבאים:
מתחים ו"סתירות" בעולמו הרגשי של אלבן ברג
- קודים סודיים (מסרים מקודדים) ופרטים ביאוגרפיים במוסיקה של ברג
- קשרים אינטרטקסטואליים בין: ווצק ו- לולו,
ווצק ו- פליאס ומליסנד של דביוסי, לולו ו- דון ג'יובאני.
Course description
This course is designed to familiarize the students with the music of Alban Berg through a multifaceted (theoretical, analytical, and hermeneutical) approach.
Concepts and theories concerning atonality, dodecaphonism and serialism will be reviewed in the context of Alban Berg's music.
In addition to analytical concerns, issues like the following will be explicated and discussed:
- Tensions and "contradictions" in the mental world of Alban Berg
- Secret codes (encrypted messages) and biographical elements in Alban Berg's music
- Intertextual links between: Wozzeck and Lulu, Wozzeck and Pelléas et Mélisande, Lulu and Don Giovanni.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-5432-01 אלבן ברג: המוזיקה והאדם
Alban Berg: the Music and the Man
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ סדאי יצחק

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת