חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  האדם הקיברנטי בראי הפסיכואנליזה
  The Cybernetic Subject: A Psychoanalytic Perspective  
1843-0623-01
סמ'  ב'1600-1800220 גילמןשיעור ד"ר יפה אלון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מה יש לפסיכואנליזה לומר לסובייקט של מרחב הסייבר ואודותיו? בקורס זה נעסוק באבחנות התיאורטיות ובהצעות מעשיות שמספקת הפסיכואנליזה לסובייקט שחי בתרבות הרשת ובמרחב הסייבר. ננסה להמחיש כיצד רעיונות פרוידיאניים ניתנים לקריאה מחודשת כרלוונטיים מאוד לסובייקט של הסייבר, וכיצד מושגים שמפתח ז'ק לאקאן מבהירים וחוזים תופעות עכשוויות. נוכל לראות שבניגוד לדעה רווחת לפיה הפסיכואנליזה אינה מתעדכנת ואינה מביאה בחשבון התפתחויות תרבותיות וטכנולוגיות, פסיכואנליטיקאים רבים נדרשים לכך בעבודתם היומיומית בקליניקה, וחלקם אף עוסקים בכך בכתיבתם התיאורטית.

 

השאלות שיועלו דרך המבט הפסיכואנליטי יתייחסו לאשליות הגלומות בתרבות הרשת, לתצורות הסבל והסימפטומים החדשים של האדם במרחב הסייבר, לגורלות העכשוויים של חיי האהבה והמין שלו, לתרבות הרשתות החברתיות ולאפשרויות שפותח הסייבר עבורו. נשתמש לשם כך בקריאה בטקסטים פסיכואנליטיים קלאסיים וטקסטים עכשוויים וכן בדוגמאות מסרטים, יצירות אמנות, תופעות בולטות בתרבות הסייבר ופרקטיקות רשת.   

 

מטלת סיום הקורס: עבודת בית (בנושא שייבחר בתאום עם המרצה).

סילבוס מפורט


1843-0623-01 האדם הקיברנטי בראי הפסיכואנליזה
The Cybernetic Subject: A Psychoanalytic Perspective
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר יפה אלון

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת