חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הגנה על בעלי-חיים במשפט
  Animal Protaction Law                                                                                
1411-7199-01
סמ'  א'1600-1800100טרובוביץ - משפטיםשיעור מר וולפסון יוסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הגנה על בעלי-חיים במשפט בחסות קרן קולר מנמון –מר יוסף וולפסון

דיני ההגנה על בעלי-חיים מתפתחים במהירות רבה בעשרות השנים האחרונות, תוך שהם מאתגרים מערכות מושגים משפטיות כגון מושגי הקניין, האישיות המשפטית והמשפחה.

הקורס ייתן תמונה כללית של המציאות הכלכלית-חברתית ושל ההקשרים האידיאולוגיים על-בסיסם צומחים דיני ההגנה על בעלי-חיים; יקנה מושגי יסוד בתורות הפילוסופיות והפוליטיות של שחרור בעלי-חיים; יאפשר טעימה מהדיונים המושגיים ביחס למעמד המשפטי של בעלי-חיים; ויעניק הכרות בסיסית עם מושגי יסוד במדעי רווחת בעלי-החיים. בקורס יילמדו הקווים המאפיינים של סוגים שונים של הסדרים להגנת בעלי-חיים בארץ ובעולם, וההסדרים הקיימים בישראל. לבסוף, תיבחן השאלה מה תפקידו של המשפטן בתנועה להגנת בעלי-חיים, ואלו דילמות מעשיות ועקרוניות עומדות בפני עורך-דין שנדרש לייצג אינטרסים של בעלי-חיים.

נוכחות חובה

מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%. יינתן ציון מיטיב של עד 5 נקודות על בסיס השתתפות בשיעורים.

אופן הבחינה: עם ספרים.

Course description

The Coller-Menmon Animal Protection Law Course

Animal protection law is rapidly developing in the last decades, challenging legal notions such as property, legal personhood and family.

The course will give a general picture of the socio-economic reality and of the ideological context on the basis of which animal protection law develops. It will provide basic knowledge of the philosophical and political theories of animal liberation. It will allow a glance into the conceptual discussions regarding the legal status of animals. It will give an introduction to basic concepts of animal welfare science. We will study the characteristics of different kinds of regulatory tools for the protection of animal in Israel and abroad, and the specific regulatory regime in Israel. Finally, we will ask what the role of the lawyer is in the animal protection movement, and which practical and in-principal dilemmas she might face when asked to represent the interests of animals.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת