חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מחשבה מדינית בת זמננו
  Contemporary Political Thought  
1031-2105-05
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1500-1600105 נפתליתרגיל מר בוהדנה מאור
סילבוס מקוצר

סמסטר א'
במהלך הסמסטר נעמוד על מאפייניה העיקריים של המחשבה המדינית בת זמננו, תוך כדי בחינת המושגים, הגישות והרעיונות אשר הוצעו על ידי פילוסופים פוליטיים בולטים בעת המודרנית. המחצית הראשונה של הסמסטר תוקדש לניתוח הרוח הפרומתאית שפשטה בעולם המערבי מאז ימי הנאורות, דרך הדיאלקטיקה ההגליאנית, התועלתיות הליברלית, המחשבה המרקסיסטית וכלה בהגות הטוטליטרית של אמצע המאה העשרים. המחצית השנייה של הקורס תדון במחשבה המדינית בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. תקופה, שבמהלכה נדמה הרוח הפרומתאית האמורה, ובמקומה צצו מגמות אקסיסטנציאליסטיות סיזיפיות, מחשבה רלטיביסטית פוסט מודרנית, וניסיונות להגדיר מהו צדק חברתי ופמיניזם בעידן של חברות רב תרבותיות.


סמסטר ב'
הקורס יעסוק בהגות מדינית מסוף המאה ה – 18 ועד ימינו. נפתח ברוסו ונתמקד בהוגים שעיצבו את הרעיונות הפוליטיים המרכזיים של העולם המערבי העכשווי – דמוקרטיה, ליברליזם, קומוניזם, מדינת הרווחה ומבקריו. כהמשך לקורס המבוא משנה א', נפתח בהגותו של ז'אן ז'אק רוסו, ומשם נעבור בסדר כרונולוגי לעסוק בתורת המוסר של עמנואל קאנט, בטיעונים הליברליים של ג'ון סטיוארט מיל ב"על החירות",ב"מניפסט הקומוניסטי" של מרקס ואנגלס, ב"תיאוריית הצדק" של ג'ון רולס, ונסיים בביקורת על רולס בספרו של רוברט נוזיק. במהלך הקורס נעלה סוגיות אקטואליות, ככל שניתן, וננתחם עפ"י תורות של ההוגים השונים שבהם נעסוק.

Course description
During the semester we will examine main characteristics of political philosophy in modern era, while discussing key concepts, theories and philosophers. The first half of the semester will be dedicated to confront the promethean spirit spreading from the age of enlightenment, through Hegel's dialectics, Marx's materialism, Mill's utilitarianism, ending in totalitarian ideologies of mid twenty's century. The second half of the course will dwell on the metamorphosis of the mentioned promethean spirit into fragments of Sisyphean existential trends, post modern relativism and political theories concerning how can we achieve justice and feminism in multicultural societies.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-2105-05 מחשבה מדינית בת זמננו
Contemporary Political Thought
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר בוהדנה מאור

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת