חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה
  Current Issues in Economics                                                                          
0662-3229-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200455גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר שהם יקותיאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יעסוק בסוגיות עכשוויות המאתגרות את המערכת העסקית בימינו. הנושאים בהם נתמקד יהיו קשורים ביחסים שבין המערכת העסקית ובין הפרט, החברה והסביבה. בכלל זאת, נדון במשמעויות של התחום המתפתח המכונה "הנדסת אקלים" ועניינו התערבות טכנולוגית באטמוספירה שמטרתה הפחתת תופעת ההתחממות הגלובלית, נקרא מאמרים על ממשקי אדם-מכונה ועל האופן שבו הם עשויים לשנות את מושג "האני", ונאתר גבולות שבהן הטכנולוגיה נחשפת כחסרת אונים לנוכח תופעות אנושיות כמו הגירת עמים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Course description

This seminar will focus on actual problems that challenge the business world today. The themes discussed will be drawn from the relations between the economic system and the individual, the society and the environment. More specifically, we shall deal with the implications of the nascent field of geo-engineering, which intervenes in atmospheric processes with the purported aim of mitigating global warming; we shall read papers on human-machine interfaces and the way in which they may transform the conception of the self; and we shall demarcate the zones in which technology is powerless with regard to human phenomena like mass migration.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת