חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטית
  Talking and Listening: Psychoanalytic Perspective                                                    
0662-2616-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400280גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ פרוגל שי ישראל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

התרפיה הפסיכואנליטית מבוססת על שיחה ונקראה מימיה הראשונים "ריפוי באמצעות דיבור" (talking cure). המטרה של שיחה זו היא לחשוף דחפים וכוונות נסתרים. ההתמקדות של הפסיכואנליזה בשיחה מציעה פרספקטיבה מיוחדת על השיח האנושי, כולל פרשנות של טקסטים. בקורס נעמוד על יסודות התפיסה של פרויד ביחס לדיבור ולהקשבה (מפליטת פה ועד לקשב מרחף) ועל הדרך שבה היא מאפשרת התבוננות רטורית ייחודית על היבטים כגון, היחס בין עיקר לטפל בדיבור ובכתיבה, חשיבותה של החשיבה האסוציאטיבית ושפת הדימויים, זיהוי עמדות סמויות אצל הדובר ועוד.  

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

Freud's psychoanalytical therapy is based on conversation and named from its beginning a talking cure. The goal of this conversation is to explore hidden psychological intentions and drives. Psychoanalysis' concentration on talking suggests a unique perspective on human discourse, including texts interpretation. In the course, we will discuss this contribution which changed the way we are listening to talking and interpreting texts.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2616-01 רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטית
Talking and Listening: Psychoanalytic Perspective
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ פרוגל שי ישראל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת