חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  רובין הוד והגנב הנדיב: צדק חברתי בספרות ילדים ונוער
  Social Justice in Children's and Young Adults' Literature                                            
0662-2615-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400279גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר לבנת חנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ספרות הילדים מתפקדת בין השאר ככלי חיברוּת מהותי. כל חברה באשר היא מבקשת להנחיל ביצירותיה הספרותיות לילדים ולנוער מסרים, אידיאולוגיות, תפיסות עולם ונורמות תרבותיות לדור העתיד. יש יצירות שהדידקטיות והאידיאולוגיה גוברות בהן על הערך הספרותי-האמנותי. ואולם, קיימות יצירות ספרותיות לילדים ולנוער הדנות בהיבטים חברתיים תוך כדי התמודדות עם מורכבותם, ובד בבד גם עומדות בקריטריונים של איכות אמנותית. בקורס נתמקד ביצירות שבהן באים לידי ביטוי היבטים של ערכים הומאניים כגון עזרה לזולת, צדק חברתי, אחריות פרטית וחברתית, צמצום פערים, הכלה של האחר; יצירות העוסקות בתמות חברתיות מגוונות; יצירות הנוגעות לחברה האנושית בכלל; ויצירות הנוגעות לחברה הספציפית שבה נוצרו (עבריות ומתורגמות).

יצירות כאלה, שיש בהן ביטוי לערכים הומאניים, דמוקרטיים וליברליים והן גם איכותיות מבחינה ספרותית, הן בפן הטקסטואלי והן בפן הוויזואלי, יידונו בקורס בצד יצירות המצדדות בתפיסות עולם שונות, ותיעשה גם השוואה בכל הנוגע להיבטים השונים של האיכות הספרותית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

Children's Literature functions, between other things, as a means to convey beliefs, ideologies, concepts and cultural norms to the future generation. There are works which deal seriously with social aspects and problems, beside didactic literature.

In this course we will deal with Social Justice in Children's and Young Adults' Literature. The meetings will focus on the way the society's norms and the culture and world views of a certain society and era are exposed in Israel and other cultures, in the past and today. This will include Gender discussions, and discussions about immigrants, old people, people having special needs, and also poverty, social responsibility, capitalism and socialism, and other aspects of Social Justice.

The course will include also a discussion about the esthetic value of the literary text: the language, the characters, the plot, the point of view and other artistic aspects.

 

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2615-01 רובין הוד והגנב הנדיב: צדק חברתי בספרות ילדים ונוער
Social Justice in Children's and Young Adults' Literature
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר לבנת חנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת