חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ילדים יקרים: אספקטים כלכליים בגידול ילדים
  Dear Child: Economic Aspects of Child Rearing                                                        
0662-2245-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר צוקרט-פפרמן טליה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

גידולים וטיפוחם של ילדים נתפס כמשימה מרכזית בחשיבותה על ידי פרטים, משפחות, חברות ומדינות כאחד. אולם, במהלך העיסוק הנרחב באחריות ובחשיבות של משימה זו, אחד ההיבטים המרכזיים, אם כי המוזנחים מעט במחקר הוא ההיבט הכלכלי. מטרת הקורס היא לבחון את העלויות הישירות והעקיפות של גידול ילדים וכיצד עלויות אלו משפיעות ומעוצבות כאחד על ידי הקשרים חברתיים ופוליטיים ברמה המדינתית וברמה המשפחתית. הקורס יבחן גישות תיאורטיות וממצאים אמפירים הנוגעים לגיבוש מדיניות לאומית ובינלאומית להולדה וגידול של ילדים, כמו גם תיאוריות ומחקרים הבוחנים כיצד סדרי עדיפויות ומשאבים משפחתיים מעצבים את חיי היומיום של הורים וילדים בחברות שונות.

נושאי הלימוד העיקריים:

מבוא: מהי כלכלה פוליטית וכיצד היא קשורה לגידול ילדים

המדינה: ילדים ומשטרי רווחה שונים, עוני וקצבאות ילדים, מדינה ופריון, השקעות בחינוך ובבריאות

המשפחה: תרבות, הכנסה ופריון במסגרת המשפחתית, העברות בינדוריות של סוגי הון שונים במשפחה, טעמים והעדפות כלכליות של הורים והשפעתם על גידול ילדים, כלכלת משק הבית בסוגים שונים של תאים משפחתיים

הילדים: טעמים והעדפות של ילדים והשפעתם על הניהול הכלכלי של משק הבית

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

Child rearing is epitomized as a main task of individuals and societies. Yet, the economic aspect of this endeavor receives little attention. This course aims at introducing the direct and indirect costs of raising children. It examines how these costs both construct and are constructed by social and political contexts. We will learn theoretical approaches and empirical findings concerning the various aspects of reproduction and child rearing at the national and international levels, as well as at the family and individual levels.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2245-01 ילדים יקרים: אספקטים כלכליים בגידול ילדים
Dear Child: Economic Aspects of Child Rearing
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר צוקרט-פפרמן טליה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת