חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  רטוריקה והמסר התקשורתי
  Rhetoric and Mass Media                                                                              
0662-1031-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר כהן-צמח ירון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

על פי אחת ההגדרות, רטוריקה היא אמנות השכנוע והדיבור. בכל אקט כזה ישנם 3 גורמים – המוען, הנמען והמסר. באופן מסורתי אנו בוחנים גורמים אלו כאשר הם מופיעים בנאומים ובאירועים היסטוריים. אולם שלושת אלו, כמערך שלם של אקט רטורי מופיעים בכל רגע ורגע גם במקומות אחרים, כגון הדיבור היומיומי, הרצאה בכיתה וכדומה. יותר מהכל – אלו מופיעים במסגרת תקשורת ההמונים: זו, כמוענת, מבקשת לשכנע את קהל היעד, הנמענים האנונימיים, במסר מסוים. מעצם תכליתה ואופיה, לתקשורת יש כוח רב ויכולת השפעה משמעותית על הקהל. אולם בכדי להבין לעומק את הצורות שבהם היא מצליחה לעשות זאת. לצורך כך יש לבחון את המסר לא רק במסגרת אפיקי המחקר המסורתיים (גישות פונקציונליות, ממסדיות וכדומה) אלא גם כזירה שבה מתרחש אקט רטורי. בחינה וחקירה של המסר התקשורתי באמצעות כלים מתחום הרטוריקה תסייע לנו לקבל תמונה מלאה יותר של המסר התקשורתי ואופני פעולתו בציבור.

הצורך לבחון את התקשורת בעזרת כלים מתחום הרטוריקה מקבל חיזוק רב בימינו – עידן של פייק ניוז, "עובדות אלטרנטיביות", ספינים ושליטה של ההון על גופים אלו. נושאים של אמת ושקר, שכנוע והנעה, מעלים את הצורך בבחינה מתמדת של האופנים בהם התקשורת משכנעת את הקהל בדבר "אמיתות" מסוימות על חשבון אחרות.

בקורס נלמד על רטוריקה, תקשורת והרטוריקה של התקשורת, על אופני השכנוע שלה את הקהל, על פייק-ניוז ועל ניוז-פייק על עובדות ועובדות-לכאורה ועוד. נראה מה האינטרסים של המוסר וכיצד אלו משפיעים על אופיו הרטורי של המסר, נבחן מיהו הנמען של תקשורת ההמונים וכיצד משפיע עליו המסר. וכמובן שנבחן את המסר עצמו, מה מטרתו (שכנוע, שידול, הצגת המציאות או בשורת האמת?) מה הקונטקסט הרטורי שלו כפי שהוא מנוסח ומדוע הוא מנוסח כפי שהוא מנוסח.

חשיפה של הממד הרטורי של התקשורת תעניק לתלמיד כלים לניתוח רטורי ולהכנה מלאה יותר של התהליכים המעצבים את חיינו.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

According to one definition, Rhetoric is the art of persuasion and speech. In each such act, there are three factors - the sender, the recipient and the message. Traditionally, we examine these factors when they appear in speeches and historical events. However, these three, as set of rhetorical acts, appear at every moment in other places, such as everyday speech, classroom lecture and so on. Most of all, these appear in the context of the mass media: This, as a subject, seeks to convince the target audience, the anonymous recipients, with a specific message. By its very nature, the media has great power and a significant ability to influence the audience. In order to understand in depth the ways in which it manages to do so. For this purpose, the message should be examined not only within the traditional research methods (functional, institutional, etc.) but also as an arena in which a rhetorical act takes place. Examining and investigating the media message using rhetorical tools will help us to get a fuller picture of the media message and its modes of action in the public.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-1031-01 רטוריקה והמסר התקשורתי
Rhetoric and Mass Media
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר כהן-צמח ירון

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת