חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לבלשנות: מבט פנורמי
  Intro to Linguistics: Panoramic view                                                                 
0627-1010-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1400-1600001ווב - שפותשיעור פרופ מלצר אשר איה טובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

פרופ' איה מלצר-אשר 

תיאור הקורס

הקורס מציג את אפיקי המחקר המרכזיים בתחום הבלשנות המודרנית.

בתחילת הקורס נגדיר את הנחות היסוד של הבלשנות המודרנית ואת מטרותיה.

במהלך הקורס נכיר את תחומי המחקר השונים שכוללת הבלשנות המודרנית:

 • תחביר, העוסק במבנה המשפט
 • סמנטיקה, העוסקת במשמעות המשפט והיחידות המרכיבות אותו
 • פרגמטיקה, העוסקת במשמעות ביחס להקשר
 • מורפולוגיה, העוסקת במבנה המלה
 • פונולוגיה, העוסקת במבנה מערכת צלילי השפה
 • רכישת שפה, העוסקת באופן שבו ילדים רוכשים את שפת אמם
 • פסיכובלשנות, העוסקת באופן שבו דוברים משתמשים בידע הלשוני בזמן הפקת שפה והבנתה
 • נוירובלשנות, העוסקת בייצוג הידע הלשוני במוח

הסטודנטים ירכשו ידע שיאפשר להם לנתח תופעות לשוניות שונות.

דרישות קדם: סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בחוג לבלשנות בסמסטר ב' חייבים בציון עובר בקורס "מבוא לבלשנות: בונים תאוריה"

ע"מ להשתתף בקורס. 

דרישות הקורס

הקורס דורש הגשת מטלות שבועיות, בחינת אמצע ובחינת סוף (שתיהן בציון עובר לפחות).

הרכב הציון

 • מבחן אמצע - 45% מהציון הסופי
 • מבחן סוף - 45% מהציון הסופי
 • מטלות - 10% מהציון הסופי
Course description

Intro to Linguistics:Panoramic view

Aya Meltzer-Asscher

Course Description

The course introduces the main research directions in modern linguistics.

At the outset of the course, we'll define the basic assumptions and goals of modern linguistics.

During the course we'll get to know the different research areas included in modern linguistics:

 • Syntax, studying the structure of sentences
 • Semantics, studying the meaning of sentences and of the units composing them
 • Pragmatics, studying meaning as it relates to context
 • Morphology, studying the structure of words
 • Phonology, studying the structure of the system of speech sounds
 • Language acquisition, studying the way in which children acquire their mother tongue
 • Psycholinguistics, studying how speakers use their linguistic knowledge in language processing and production
 • Neurolinguistics, studying the representation of linguistic knowledge in the brain

Students will acquire knowledge that will enable them to analyze a variety of linguistic phenomena.

Prerequisites: Students who began their studies in the Department of Linguistics in semester B must acquire a passing grade in "Intro to Linguistics: Building a Theory" in order to participate in this course.    

Course Requirements

The course requires weekly assignments, a midterm and a final exam (both with a passing grade).  

Grade composition

 • Midterm 45%
 • Final exam 45%
 • Assignments 10%

 

 

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | בלשנות כללית
0627-1010-01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי
Intro to Linguistics: Panoramic view
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ מלצר אשר איה טובה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת