חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות
  Feministically Queer: Between Gender and Sexuality  
0608-3302-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  א'1800-2000304 גילמןסמינר ד"ר משעלי יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סמינר זה מציע קריאה ביקורתית בטקסטים מכוננים בתיאוריה הומו-לסבית וקווירית מפרספקטיבה כפולה – פמיניסטית וקווירית (בפרט תיאוריות אמריקאיות משנות ה-70'- עד ה-90').  במסגרת הסמינר נבחן את נקודות ההשקה וההבדלים בין פמיניזם לתיאוריה קווירית, ואת האופנים בהם המשגתן של קטגוריות מגדר ומיניות בכל אחד משיחים אלו נעשתה על רקע היפרדותם. במוקד הסמינר יעמוד הפער בין ניסיונם של כל אחד משיחים אלה "לשחרר" נשים, להט"בים וקווירים מדיכוי מגדרי או מיני, לבין התכתיבים המיניים והמגדריים המחודשים שהציבו, שלעתים הביאו למחיקת ניסיון חיים והחלפתו במודלים תיאורטיים תקינים פוליטית.

השאלות המרכזיות בהן נדון יהיו: האם קיימת מיניות שוויונית? האם ניתן לדבר על מיניות שאינה מעוצבת על ידי מגדר? האם קיימים מגדרים שאינם דכאניים? האם ניתן להפריד בין דיכוי מגדרי לדיכוי מיני? האם קוויריות יכולה לשמש כתחליף לפמיניזם?

דרישות קדם: מן הסטודנטים נדרש רקע בלימודי מגדר או בתיאוריות פמיניסטיות.

קהל יעד: הסמינר אינו פתוח מי שלמדו את הקורס "קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות".

דרישות הקורס: נוכחות, קריאה משיעור לשיעור, השתתפות והגשת מטלת אמצע. הסמינר יתנהל במתכונת של דיונים קבוצתיים המבוססים על קריאה מוקדמת של טקסטים תיאורטיים. בסיום הסמינר התלמידות יגישו רפרט/סמינריון.

הרכב הציון: 90% רפרט/סמינריון, 10% מטלת ביניים והשתתפות פעילה בשיעורים.

Course description

This seminar proposes a critical reading of fundamental texts in gay and lesbian studies and queer theory from a double perspective – feminist and queer. While examining the relationships and differences between feminism and queer theory, we will analyze the ways in which the conceptualization of the categories of gender and sexuality in these discourses were affected by their separation. By focusing on American texts from the 70's through the 90's, we will centralize the gap between the attempts of these discourses to “liberate” women/LGBTs/queers and their renewed gender and sexual decrees, which at times led to the erasure of life experience and its replacement with theoretical, politically correct models.

The central questions we will address include: Does egalitarian sexuality exist? Can we talk about sexuality which is not shaped by gender? Are there non-oppressive genders? Can we separate sexual oppression from gender oppression?  Can queer thought replace feminism?

Background in feminist theory or gender studies is required. This course is not open for students who took the course “Feministically Queer”.

Seminar requirements: attendance, completing course readings on time, active participation, intermediate assignment (10%) and seminar/paper (90%).

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת