חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מגדר ורגשות
  Gender and Emotions  
0607-5321-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1800212 רוזנברגסמינר ד"ר להד כנרת
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מהו אושר וכיצד השאיפה לאושר מהווה מנגנון ממשטר? מדוע רגשנות נתפסת כתכונה נשית? באילו אופנים כעס הוא רגש ממוגדר ומוגזע? למי מותר לבכות ובאלו נסיבות? ממה אנחנו מתביישים ובמה אנו מתגאות? מהו הון רגשי וכיצד ניתן לזכות בו? כיצד אנו מדמיינות רגשות ומעריכות מופעים רגשיים שונים? מהו רגש שנחשב פתולוגי ומהו רגש שנתפש נורמטיבי וכיצד ההקשרים החברתיים מבחינים בין הנורמלי לפתולוגי? מהם חוקי רגש ממוגדרים ועבודה רגשית? סמינר זה יעסוק בשאלות אלה ורבות אחרות תוך התבססות על ספרות מחקרית העוסקת בסוציולוגיה מגדרית של רגשות. מטרת הסמינר היא להציג סקירה מקיפה של תיאוריות, מושגים, וסוגיות מרכזיות במחשבה פמיניסטית וקווירית ולהבין באילו אופנים רגשות מובנים מבחינה חברתית.

במהלך הסמינר נשתמש בכלים האנליטיים של לימודי מגדר על מנת לחקור בצורה ביקורתית חוויות ומופעים רגשים שונים וננסה להבין את ההשלכות הפוליטיות של רגשות. אחת מהנחות היסוד של הסמינר היא שרגשות משוקעים באידיאולוגיות ושדות שיח שונים ואלו יכולים להפוך למקור לידע, להתנגדות ולהון חברתי. בחלקו הראשון של הסמינר נדון בתיאוריות על רגשות ומגדר ובחלקו השני יוקדש לחקר רגשות ספציפיים כגון אהבה, בושה, כעס, אכזבה אושר וחמלה - תוך התבססות על קריאה מעמיקה בכתביהן של חוקרות כמו שרה אחמד, ארלי הוכשילד, קתרין לוץ, קתרין וודוורד ורבות אחרות.

הסמינר הוא קורס סמסטריאלי המתמקד בסוגיות תיאורטיות ואמפיריות שונות. חלקו יתבסס על הרצאות ובחלקו האחר בחיפוש עצמאי של חומר קריאה, ניתוח ביקורתי של טקסט/ים, הצגה בכיתה וכתיבת עבודה סמינריונית.

חובות הסמינר:

1. נוכחות חובה במפגשי הסמינר.

2. השתתפות פעילה בכיתה המבוססת על קריאה ועיבוד של המאמרים לפני ההגעה לשיעור.

3. קריאת פריטי החובה ברשימת הקריאה.
4. הצגת נושא העבודה בכיתה (רפרט).

4. יש לשלוח למרצה עד תחילת חודש מאי פסקה עם נושא המחקר שלכן, הכולל שאלת מחקר.  

5. הגשת עבודה כתובה בת 20 עמודים (גופן בגודל 12, רווח של שורה וחצי) או רפרט בין 6-8 עמודים.

ציון הסמינר יקבע לפי שלושה מרכיבים:

10%- הצגת רפרט בן רבע שעה בפני משתתפות הסמינר. מטרת הרפרט אינה לסכם את המאמר אלא לחלץ מתוכו כמה טענות מעניינות בהקשר של נושא הסמינר. אנא שלחו אלי שלוש אופציות לפחות לשלושה מאמרים (מתוכם אבחר אחד) לכתובת lahadk@post.tau.ac.il

90% - הערכה של העבודה הסמינריונית הכתובה.

רשימת קריאה

הרשימה כוללת קריאת חובה וקריאת רשות, מטלות הקריאה יקבעו משיעור לשיעור.

מטרת רשימה זו בין השאר לסייע לכן בכתיבת העבודה הסמינריונית והכרה מעמיקה של הסוגיות שתעלינה במהלך הסמינר.

אתן מתבקשות לחפש את פרטי הקריאה במאגרי המידע האוניברסיטאים.

Course description

What is happiness and how does aspiration for happiness operates as a disciplinary mechanisms? Why is sentimentality perceived as a feminine trait? What is emotional capital and how can one acquire one? In what ways is anger gendered and racialized? Who is allowed to cry and under which circumstances? What are we ashamed of and what are we proud of? How do we imagine emotions and evaluate different emotional performances? Which feelings are considered as admirable and in which social contexts? What are gendered emotional rules and emotional work? This seminar will deal with these and many other questions, based on wide range of research literature exploring the gendered sociology of emotions. The purpose of the seminar is to present a comprehensive review of theories, concepts, and analyse some of the central themes in feminist and queer thought.

During the seminar we will use the analytical tools of gender studies to critically explore different emotional experiences and displays and carefully explore it’s political attributes and implications. As such, one of the basic assumptions of the seminar is that emotions are embedded in different ideologies and sets of discourses.  During the first part of the seminar we will explore theories of gender and emotion and in the second part study specific emotions such as shame, happiness and loneliness. Our discussions will be based on an in-depth reading of the writings of researchers such as Sarah Ahmed, Arllie Hochschild, Katherine Lutz, Katherine Woodward and many others.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת