חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה
  The Nation-State in the Age of Globalization  
1041-3590-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'1700-1930204 נפתלישיעור ות ד"ר הרפז יוסי
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מדינת-הלאום – יחידה טריטוריאלית ריכוזית הנשלטת בשם "רצון העם" – היא דפוס הארגון הפוליטי הדומיננטי בעולם של ימינו. לא נוכל למצוא פיסת אדמה על כדור הארץ – אפילו הצחיחה והנידחת ביותר – שאין מדינה אשר תובעת עליה בעלות. בדומה לכך, כמעט כל אדם בעולם "שייך" למדינה כלשהי ותלוי בה באופן מוחלט לצורך מימוש זכויותיו. בשני העשורים האחרונים, סדר זה מאותגר על ידי הגלובליזציה, אשר מעמיקה ומרחיבה את קשרי-הגומלין בין מדינות וחברות שונות. האם הגלובליזציה מבטאת את קץ ההגמוניה של מדינת-הלאום או דווקא את התחזקותה? כיצד מוסד המדינה משנה צורה כדי להתאים עצמו לסדר החדש? במסגרת הקורס, נסקור את התגבשותה ותמורותיה של מדינת-הלאום, תוך שימת דגש על שלושה ממדים עיקריים: גזע ואתניות, אזרחות והגירה.

Course description
The nation-state – a centralized territorial unit ruled “in the name of the people” – is the dominant form of political organization in today’s world. No plot of land on the planet can be found – even the most barren and remote – which is not claimed by a state. Similarly, almost all individuals in the world “belong” to a state and are entirely dependent on it to vouch for their rights. In the past two decades, this national order faces the challenge of globalization, meaning the expansion of interactions and interdependence between different states and societies. Does globalization spell the end of the nation-state’s hegemony or, on the contrary, reinforces its dominance? How do state institutions change to adapt to this new order? The course will survey the formation and transformations of the nation-state while emphasizing three key aspects: race and ethnicity, citizenship and migration
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-3590-01 מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה
The Nation-State in the Age of Globalization
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר הרפז יוסי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת