חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הגירה וחברה
  Immigration and Society  
1041-2616-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'1000-1300210 נפתלישיעור ות ד"ר גורודזייסקי אנסטסיה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בהגירה בינלאומית תוך התמקדות בהגירה לאמריקה ואוסטרליה במחצית השנייה של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20; הגירת העבודה לאירופה לאחר מלחמת העולם השנייה;  פליטות במאה ה-21; והגירה למדינת ישראל. הקורס סוקר הסברים תיאורטיים עיקריים להגירה (מדוע ובאיזה תנאים אנשים מהגרים) ותיאוריות העוסקות בשאלות השתלבות המהגרים במדינות היעד. במהלך הקורס נדון בסוגיות הבאות: הקונטקסט הפוליטי של הגירה בינלאומית ומדיניות השתלבות המהגרים; הגירת העבודה ותפקיד הכסף שנשלח על-ידי המהגרים למשפחות שנשארו בארצות המוצא; השתלבות המהגרים וילדיהם במדינות היעד; ופליטות. 

Course description

The course is devoted to international migration phenomena with focus on immigration to Americas and Australia during 1840-1920 period, labor migration to Europe after World War II, refugee flows in 21 century, and immigration to the State of Israel. The course covers major theoretical explanations of international migration (why people move) and theories concerned with the integration of immigrants in host societies. During the course, we discuss the following topics: the political context of international migration and migrant integration policies, labor migration and the role of remittances, integration of immigrants and their children in host societies, forced migration and refugee issues.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-2616-01 הגירה וחברה
Immigration and Society
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר גורודזייסקי אנסטסיה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת