חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תרגיל במבוא למדעי הדתות
  Exercise in Comparative Religion  
0697-1005-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1200-1400305 גילמןתרגיל פרופ מאייר אוטה ברברה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תרגיל במבוא למדעי הדתות

Tutorial in Comparative Religion

 

מהי דת? כיצד יש לחקור את התופעה הדתית? כיצד ניתן להגדיר את היחס שבין דת ורציונליות? מהו מעמדה של החוויה האישית בחקר הדת? ומהו מקומה של החילוניות במשוואה? מטרת התרגיל היא עיון ביקורתי משותף בכתביהם של הוגים מרכזיים בתחום הדתות והקניית ארגז כלים טקסטואלי ורעיוני להמשך מחקר בתחום. נתוודע לשאלות מרכזיות המלוות את מחקר הדתות לאורך זמן, לצד שאלות חדשות שמעוררות בזמננו. חלקו הראשון של התרגיל יעסוק בפילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת וחלקו השני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובהקשר התרבותי (לרבות המקומי) של תופעות דתיות.

דרישות התרגיל: נוכחות (חובה) והשתתפות בשיעורים, על בסיס קריאה שוטפת של החומר משיעור לשיעור. במהלך הקורס תינתן מטלת בית אחת ובסופו תוגש עבודה מסכמת.

 

Course description
How can one understand the religious phenomenon? How can we define the relationship between religion and rationality? What is the place of personal experience in the study of religion? The purpose of the tutorial class is to jointly study the writings of major scholars and provide a toolbox for future studies. We will encounter age-old questions along with questions that arise with the modern and postmodern worlds. The first part of the class will be dedicated to the philosophy and psychology of religion, whereas in the second part we will focus mostly on sociology and anthropology, adding local context to the discussion.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1