חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הגירה וגלותיות בספרות העברית
  Immigration and Diasporism in Hebrew Literature                                                      
0680-4078-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1400105ווב - שפותסמינר פרופ אופנהיימר יוחאי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בהשפעת האידיאולוגיה הציונית אשר הגדירה עצמה כ"שלילת הגלות", נטו היסטוריונים של הספרות העברית עד לשנים האחרונות להעניק מעמד מרכזי לנרטיב הציוני הלאומי לגווניו ולביטוייו הספרותיים. נרטיבים מתחרים נדחו לשוליים מבחינת תשומת הלב המחקרית, והאופציות התרבותיות-פואטיות שלהם לא עוררו תשומת לב ראויה.

סמינר זה יעמיד במוקד את הנרטיבים הגלותיים שהופיעו כבר אצל סופרים ציוניים בתקופת היישוב אשר סרבו לוותר על זיקתם לשתי מולדות (טשרניחובסקי, גולדברג, דבורה בארון, יצחק שנהר), ומאוחר יותר אצל סופרים שכתבו בעקבות השמדת יהדות אירופה (עגנון, אפלפלד, ישורון, אלתרמן, עמיחי ורבים אחרים). בעשורים האחרונים הופיעו נרטיבים גלותיים בצורה הולכת וגוברת (יואל הופמן, עמוס עוז, ואחרים), באופן שמצביע על כך ששלילת הגולה הפכה לשיבה אל הגולה, בראש ובראשונה מבחינה תרבותית, לא רק אצל סופרים מהגרים אלא אף אצל בני הדור השני והשלישי להגירה.

הקריאה בטקסטים ספרותיים ייצוגיים תלווה בהתוודעות לדיון התיאורטי שהתעורר בעשורים האחרונים בנושא הגירה, זהות וזיכרון.

חובות הקורס - נוכחות, קריאה משיעור לשיעור, 2 עבודות קטנות, רפראט או עבודה סמינריונית.

Course description

Under the ideology of “the negation of the Galut” the historiography of Hebrew literature concentrated mainly on its Zionist aspects and narrative. My lecture will focus on diasporic aspects of this canonical corpus which remained neglected, even silenced. How did the major writers cope with, memory, immigration, other spaces and languages while living in Israel? My reading in literary texts will be accompanied by reading a few theoretical works on the question of diasporic literature.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-4078-01 הגירה וגלותיות בספרות העברית
Immigration and Diasporism in Hebrew Literature
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ אופנהיימר יוחאי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת