חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית
  Eastern West: Re-Orientations  
0680-2801-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1400281 גילמןשיעור פרופ שחר גלילי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שיעור זה מציע אוריינטציה מחודשת בשאלת המערב כנגזרת של דיאלוג ומפגש עם התרבות הערבית והמזרח. ענינו העיקרי של השיעור הוא להציע מתווה עיוני שאינו שוקע ומסתכם בתזה אוריינטליסטית בדבר חשיבותו של המזרח כמקור וכאופק בעבור תרבות המערב וגם אינו מסתפק בדיון ביקורתי בדבר אופני הניצול והפרשנות הכוזבת של המזרח בידי סוכני ומוסדות התרבות באירופה. השיעור שב לדון במשלב הרב-ערכי של הפגישה שבה ודרכה בלבד נבנים מושגי המערב והמזרח באופן פורה והרסני. הדיון ישתרע ויתפרש על סדרה של פגישות מן העת העתיקה וימי הביניים ועד העת החדשה על מנת לסמן אוריינטציה תיאורטית מחודשת בשאלת התרבות. כל שיעור ידון לכן בפנומנולוגיה של התנועה מ-ערב, התנועה שהיא שם נרדף לתרגום, העתקה, המרה (קונוורסיה), הגירה ופליטות. התנועה הזו (מ-ערב) מייסדת המערב ואת המזרח כמקומות וכאפשרויות של מגע, שיח ושיג, לימוד ופרשנות, אך בה בעת זו התנועה המעוררת אימה, חרדה, הבדלה ותהומות של אלימות במערב ובמזרח. האם תקופתנו עדה אף היא לתנועה כפולה זו? דגש מיוחד יושם בשיעור על המקום המיוחד שמילאו יהודים כסוכנים כפולים של מערב ומזרח בפגישה זו שהולידה את הנצרות ואת המודרנה ומבשרת על המתווה הפורה וההרסני של הקיום היהודי בעת הזו.

Course description

This course offers a new orientation into the question of Western culture as an outcome of a
dialogue and encounter with Eastern culture and Arabic thought. The major aim of this
course is suggesting a theoretical frame which does not fall into orientalist thesis, yet moves
beyond the critical view on Western desire of power to deal with dialectics of migrations,
conversions and translations of knowledge and experience. The discussion will include a
series of encounters (since Paulus, Augustin through Herder and Goethe to Kafka and
others), stressing also the role of Jewish thinkers and artists as double agents of the Western
culture.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת