חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות
  France Africa Relations: Between Interdepedence and Reciprocity                                      
0668-3008-01
מדעי הרוח | צרפתית
סמ'  א'1000-1200212רוזנברג- מדעי היהדותסמינר ד"ר סלע טל
סמ'  ב'1000-1200211רוזנברג- מדעי היהדותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

לימודי תרבות צרפת מאפשרים לנו לעמוד על מידת ההשפעה של התרבות הצרפתית על כלל התרבות האנושית בעת החדשה המודרנית. אחד המרחבים הפוליטיים בהם השפעתה ניכרת באופן בולט הוא המרחב הפרנקופוני האפריקני. השפה הצרפתית היא השפה הרשמית בעשרים ואחת מתוך חמישים וארבע מדינות אפריקניות. התרבות הצרפתית חוצה גבולות וקהילות והיא מתבטאת במבנה הפוליטי של המדינות הללו, במערכת החינוך, בכלכלה כמו גם באמנות. התרבות הצרפתית מהווה אם כן חלק חשוב, בלתי נפרד, מהתרבויות האפריקניות במדינות הדוברות את השפה הצרפתית. בקורס זה נבדוק את הקשר המיוחד שמחבר בין התרבות הצרפתית לאפריקה. נראה כיצד צרפת השפיע על אפריקה אך גם כיצד אפריקה השפיע על צרפת. בחינה של טקסטים פוליטיים, יצירות אומנות, מוסיקה פופולרית, סרטי קולנוע... תאפשר לנו לבחון מקרוב את ההיסטוריה הצרפתית העשירה של אפריקה כמו גם את ההיסטוריה האפריקנית המורכבת של צרפת.

Course description

The study of French culture and its history allows us to appreciate the importance of this culture, and the influence it carries on the general human culture throughout the modern era. One of the political spheres in which this influence is particularly remarkable is Africa. French is the official language in 21 of 54 African countries. The French culture crosses borders and communities; it takes part in the political structure of these countries, their education system, economy and the arts. The French culture is inseparable of French speaking African cultures. In this course we seek to examine the special connections between France and Africa. Looking into political texts, artistic works, popular music, cinema productions, etc., we will be able to better understand the French history of Africa as well as the African history of France. 

 

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | צרפתית
0668-3008-01 יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות
France Africa Relations: Between Interdepedence and Reciprocity
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר סלע טל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת