חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מגמות חדשות בסיפורת המודרנית א
  New Trends in Modern Arabic Fiction I  
0631-4013-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400104 רוזנברגשיעור פרופ גנאיים מחמוד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

המטרה של הקורס היא לעמוד על השינויים והתמורות שחלו בסיפורת הערבית החדשה במחצית השנייה של המאה העשרים. עיקר הקורס יתמקד בניתוח טקסטואלי של זרמים חדשים שהופיעו בספרות זו: מודרניזם, אנטי מודרניזם ופוסט-מודרניזם. איך השתקפו תפיסות אלו בתמות, במבנה ובלשון וגם בהיווצרותם של ז'אנרים חדשים וניפוצם של אחרים?

Course description

The aim of the course is to examine the development of modern Arabic fiction in the second half of the 20th century. The course will mainly concentrate on a textual analysis of new currents and trends that emerged: Modernism, Anti-modernism, Postmodernism. How are these concepts reflected in themes, structure and style, as well as in the development of new genres and the destruction of others?

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-4013-01 מגמות חדשות בסיפורת המודרנית א
New Trends in Modern Arabic Fiction I
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ גנאיים מחמוד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת