חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לפילוסופיה אסלאמית
  Introduction to Islamic Philosophy                                                                   
0631-2468-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600277גילמן - מדעי הרוחשיעור ות ד"ר אגבאריה אחמד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס:

הקורס יעסוק בזרמים השונים של הפילוסופיה והכלאם באסלאם המדיאבלי, בפילוסופים הגדולים ובנושאים הבולטים אשר העסיקו אותם, כגון: לוגיקה, פיזיקה, מטפיזיקה, אתיקה ופוליטיקה. כמו כן, הקורס יעמוד על תנועת התרגום לערבית ועל חשיבותה בהיווצרותה והתפתחותה של הפילוסופיה האסלאמית.

 


דרישות הקורס:

השתתפות במפגשים, קריאה של ספרות רלוונטית ובחינה בסוף הקורס.

ציון סופי: 100%  בחינה.

Course description

Course Description:

The course will survey the various schools of philosophy and Kalam in Medieval Islam, the great thinkers and the prominent topics that occupied them, such as logic, physics, metaphysics, ethics and politics. In addition, the course will focus on the translation movement into Arabic and its importance in the formation and development of Islamic philosophy.

 

Course Requirements:

Participation in meetings, reading relevant literature, and examinations at the end of the course (100%).

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-2468-01 מבוא לפילוסופיה אסלאמית
Introduction to Islamic Philosophy
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר אגבאריה אחמד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת