חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  רעיון ה'רבאט' בקוראן ובמסורת האסלאמית הקדומה
  The Concept of Ribat in the Quran and in the Early Islamic Tradition  
0631-2260-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400105 ביה"ס לשפותשיעור מר גרוסמן אלימלך
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בליבת הקורס רעיון ה'רבאט', הנזכר בקוראן בפסוקים 60:8 ו - 200:3. נלמד את משמעותו של רעיון זה בשני היבטים; הראשון, על פי הקשרו הפנים-קוראני והשני במסורות פרשניות והסברי פרשנים מוסלמים לדורותיהם במגוון תחומים.

בהמשך, נלמד על רעיון זה במילונות הקדומה, בקבצי מסורות, בספרות הלכה ובחיבורים היסטוריוגרפיים על תקופת הכיבושים. נכיר אותו כפי שהוא בא לידי ביטוי בשירה הג'אהלית ובהיסטוריוגרפיה האסלאמית שדנה בתקופה הקדם-אסלאמית בזירות הסאסאנית והביזנטית. נבחן גם את רעיון התֻ'עֻ'ור, המופיע רבות בצמידות ובזיקה הדוקה לרעיון הרִבַּאט. אנו נבחן רעיונות אלו לאורך שלוש המאות הראשונות שלאחר ההג'רה בזירות הביזנטית, האנדלוסית והפרנקית.

בבסיסן של כל סוגיות הקורס ניצבים טקסטים מהמאות הראשונות להג'רה. לטקסטים אלו תצורפנה שאלות והפניה לחומר ביבליוגרפי. לצורך הכנתם ומתן מענה לשאלות לקראת השיעור הבא, יועברו טקסטים אלו לתלמידים/ות במייל שבוע לפני השיעור עצמו על ידי המרצה.

בסיום הקורס יקבלו התלמידים/ות מטלה סופית.

Course description

Course Description

In the core of this course stands the concept of ribāṭ in the Qur’ān , verses  8:60 and 3:200. We will study two significant aspects of this concept in two aspects: the first one is according with its intra-qur’ānic context and the second one is in accordance with the qur’ānic exegesis. We will examine how this concept has found its expression in the Jāhili poetry, pre-Islamic history, early Islamic tradition (Hadith), Arabic lexicography, Islamic law and historiography of the Muslim conquests in the first three centuries AH. We will deal as well with the concept of thughūr, which is frequently mentioned and closely related to the concept of ribāṭ.    

The course is based on texts from the early centuries AH. They will be attached with questions and bibliographic material and sent to the students by E-mail. The students will prepare them for the following week.

At the end of the course the students will get a final task.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-2260-01 רעיון ה'רבאט' בקוראן ובמסורת האסלאמית הקדומה
The Concept of Ribat in the Quran and in the Early Islamic Tradition
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר גרוסמן אלימלך

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת