חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא למשפט מוסלמי
  Introdution to Muslim Law  
0622-2301-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200361 גילמןשיעור ות ד"ר צפריר נורית
סמ'  א'1000-1200361 גילמןשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יסקור את הנושאים המרכזיים הקשורים בשריעה ובמערכת המשפט המוסלמית, כגון: מקורות המשפט, שימור מול התחדשות בשריעה, הבדלים בין החוק הסוני לשיעי, אסכולות המשפט, הזיקה בין המשפט והאסכולות לבין החברה והשלטון באסלאם, הקאדי, המופתי והשריעה בארץ: נקודות מגע בינה לבין מערכת המשפט הישראלית.
Course description
The course will offer a survey of the major aspects of the Shari'a and the Muslim legal system. These include: the sources of law and their nature; continuity and change in the Shari's; differences between Sunni and Shi'I law; the legal schools; the relation between the law and the legal system on the one hand, and society and government on the other hand; the qadi; the mufti; and some aspects of the the Shari'a in Israel, and its relation with Israeli law.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת