חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
  Introduction to the History of the Modern Middle East                                                
0622-1001-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400144גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ ליטבק מאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס סוקר ומנתח את התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהתחוללו במזרח התיכון במאתיים השנים האחרונות, שעיקרם פעולת הגומלין בין תהליכים פנימיים ובין השפעות המגע בין החברות המוסלמיות במזרח התיכון ו"המערב." בין היתר, הקורס ידון בהשפעות הכלכליות, הפוליטיות והתרבותיות של "המערב" על האזור, בנסיונות רפורמה, התגובות האסלאמיות והלאומיות למשבר החברה המקומית, עלייתן של המדינות הטריטוריאליות לאחר מלחמת העולם הראשונה, משטרי הקצונה המהפכניים ולבסוף, הופעת התנועות האסלאמיות.


Course description
This course reviews and analyzes the central historical processes that have taken place in the Middle East over the past two centuries, particularly the interaction between internal processes and the effects of interactions between societies in the Middle East and "The West." Moreover, the course will discuss the economic, political and cultural effects of "the West" on the region, reform efforts, Islamic and nationalist responses to domestic social crises, the rise of the territorial state following World War I, the revolutionary officers' regimes and, finally, the emergence of a range of Islamic movements.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת