חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סמינר מחקר: על שפה ורגש
  On Language and Emotion - Research Seminar  
0618-4079-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א' הדרכה אי ד"ר פרבר עילית
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר נבחן את הפנים הרבות של הקשר בין שפה לבין רגש. שאלה זו עלתה לכל אורך ההיסטוריה של הפילוסופיה בהקשרים שונים, חלקם קשורים בשאלת מקור השפה, אחרים על רקע הדיון בקשר בין האנושי והחייתי או בהתפוררותה של השפה ברגעים של רגש עז. בסמינר נפנה לתיאוריות פילוסופיות בהן מקומו של הרגש הוא מרכזי ומהותי לשפה ולא מנוגד לה, ונבחן באיזה אופן תיאוריות אלה בונות את המערך הלשוני שלהן על בסיס נוכחותם של תחושות ורגשות.

מטרת סמינר המחקר היא לפתח את יכולות הכתיבה הפילוסופית של התלמידים. הסמינר יהיה בנוי סביב כתיבת עבודה אחת בנושא הסמינר בשלושה שלבים, כאשר במהלך הסמסטר יגישו התלמידים הצעת מחקר, ראשי פרקים ועבודה סופית. הכתיבה תלווה בפגישות אישיות ובהנחייה צמודה של המרצה, ע"פ לוח זמנים שיינתן מראש. הפגישה הראשונה תוקדש להצגת הנושא ולדיון בכווני מחקר אפשריים של התלמידים. הפגישה הראשונה תתקיים ביום ד', 17.10.2018, בשעה 18:00, בחדר 362א' בבניין גילמן. הנוכחות בפגישה הראשונה חובה.

דרישות קדם: אין

דרישות הקורס: נוכחות במפגש הפתיחה חובה. הגשת עבודת רפרט בשלושה שלבים ע״פ לוח הזמנים שיינתן במפגש הראשון, נוכחות בפגישות אישיות עם המרצה במהלך הסמסטר.

מרכיבי הציון: 30% עמידה בזמנים (כתיבה ופגישות אישיות), 70% עבודת רפרט

Course description

This seminar examines the relationship between language and emotion and its diverse appearances throughout the history of philosophy. This relationship is found in various contexts such as the origin of language, the human – animal relationship, and language’s disintegration in the face of intense emotions. We will turn to different theories of language in which the role of emotion is central and inherent to language rather than being in opposition to it and examine the ways in which language’s constitution is dependent on the presence of feelings and emotions.

The aim of the seminar is to develop the students' writing skills. The seminar will therefore be focused on writing a single paper in three stages. During the semester, the students will submit a research proposal, outline and final paper. During the writing process the students will have one-on-one meetings with the lecturer, according to a schedule set in advance. In the first meeting we will present the question and the various problems that arise from it, and discuss possible research topics for the students to work on. The details of the first meeting will be announced. Attendence in the first meeting is mandatory.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1