חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הסטואים על העולם, האלים והגורל
  The Stoics On the World, the Gods and Fate  
0618-3028-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1200262 גילמןסמינר ד"ר וייסר שרון
סמ'  א'1000-1200262 גילמןסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא להפגיש את הסטודנטים עם הסוגיות המרכזיות בפילוסופיה של הטבע של הסטואה. הקורס יתרכז קריאה מעמיקה של המקורות ונדון בסוגיות שונות כגון : תפקידו המאחד של הפנאומה בקוסמולוגיה הסטואית; מקום האדם בסולם הבריות; ההוכחות לקיום האל; "טיעון העצלן"; הגורל וחופש הרצון. בנוסף, נלמד כיצד יש לגשת למקורות, להתמודד עם פרגמנטים ולהגיע לספרות המשנית הרלוונטית לכתיבת העבודה.

ציון: נוכחות והשתתפות (כולל הצגת מאמרים והגשת סיכומים) 20%, עבודה סמינריונית או רפרט 80% (חובת השתתפות הינה תנאי להגשת העבודה)

אין תנאי קדם

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 5.05.2019.

Course description

This class focuses on studying the natural philosophy of the Stoics. Through a close reading of the sources we will raise a number of philosophical issues such as: the unifying function of the pneuma in Stoic cosmology;  the place of human beings in the chain of beings;  the proofs for the existence of the gods; the “lazy argument” as well as the issue of fate and freedom of will. We will learn how to deal with fragments and how to reach the relevant secondary literature.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1