חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיעור יסוד: נושאים במטא-אתיקה
  Topics in Metaethics                                                                                 
0618-2745-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-1800277גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר לוי יאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטא-אתיקה עוסקת בשאלות אודות השדה האתי, ולא בנסיונות לנסח תיאוריה אתית כללית (תוצאתנות, דאונטולוגיה וכ״ו) או להתמודד עם דילמות מעשיות (הפלות, המתת חסד וכ״ו). האם יש אמת אובייקטיבית בשאלות של טוב ורע, מותר ואסור, או שזה נתון לטעם אישי? האם קיים ידע מוסרי ואם כן, מה מייחד אותו? האם השיפוטים המוסריים שלנו (״אסור לגנוב״) מביעים האמנות או לחילופין נטיות לב, העדפות וכדומה? מה, אם בכלל, הקשר בין עמדותינו המוסריות לבין המניעים שלנו לפעולה? הקורס יעסוק במספר סוגיות ליבה במטא-אתיקה העולות מתוך סקירת העמדות המרכזיות בתחום.

תנאי קדם: אין

דרישות: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, השתתפות פעילה, הגשת מטלות קריאה קצרות בציון ׳עובר׳.

מטלה מסכמת: מבחן בית.

הרכב הציון: 100% מבחן בית.

Course description

Metaethics studies the nature of moral thought and discourse, in abstraction from any particular ethical theory (consequentialism, deontology, etc.) or practical dilemmas (abortion, euthanasia, etc.) Are there facts about right and wrong, good and evil, or is it all rather a matter of personal taste? Is there such a thing as moral knowledge, and if so, what makes it special? Do moral judgments express beliefs or rather some conative attitude? What, if any, is the connection between moral judgment and moral motivation? We shall examine several key debates in metaethics that arise when we survey the main positions in the field.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת