חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לפילוסופיה של המוסר
  Introduction to Moral Philosophy  
0618-1018-02
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1600326 גילמןשיעור ד"ר שניר איתי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יתנהל בשפה האנגלית

בקורס יוצגו בקצרה כמה מושגי-יסוד ותפיסות עקרוניות בתורת המוסר. הקורס יתחיל בדיון קצר בתפקידה ובמושאיה של הפילוסופיה של המוסר, ובהמשך יוצגו חמש תפיסות מוסריות שונות המייצגות גישות מרכזיות באתיקה: של סוקרטס, אריסטו, מיל, קאנט וניטשה.

הקורס יסתיים בבחינת כיתה.

Course description

This course presents some basic concepts and approaches in moral philosophy. In the beginning of the course there is a brief discussion of the roles and objects of moral philosophy, and then five major theories will be discussed in detail: those of Socrates, Aristotle, John Stuart Mill, Immanuel Kant and Friedrich Nietzsche.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1