חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מעמד האשה ביהדות הבית השני
  The place of women in 2nd temple Jewish society  
0616-3510-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800206 רוזנברגסמינר ד"ר מאך מיכאל
סמ'  ב'1600-1800206 רוזנברגסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בימי הבית השני נכתבו יחסית הרבה חיבורים שלא מצאו את מקומם באסופת המקרא או במסורת המאוחרת. כמה מהם דנים בדרך סיפור/סיפורת בנשים, אחרים מעידים על תפיסת הנשיות בעיני המחברים, ביניהם שושנה, יהודית ואחרים. גם כמה קטעי קומראן ודברים של פילון מאלכסנדריה שייכם לכאן. נבדוק את הטקסטים ואת המחקר (במיוחד הפמיניסטי) לגבי טקסטים אלה.

Course description

During the 2nd temple period a variety of works have been written that did not find their way into the Hebrew Bible or later Jewish tradition. These writings sometimes tell directly stories about women (as Susanna or Judith), at other times they allow to understand the authors evaluation of women like some writings from Qumran or from Philo of Alexandria. We will look through these passages and check them in front of (mostly) feminist research.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1