חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  בית מדרש אינטגרטיבי: על אהבה ותשוקה בהגות היהודית
  On Love and Desire in Jewish Thought: An Integrative Beit Midrash  
0616-1012-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400 שיעור פרופ מרוז רונית
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס הוא יוזמה חדשה של החוג ליצור מפגש לימוד חי ותוסס בין תלמידי התואר הראשון מכל תחומי הלימוד בפילוסופיה יהודית, תלמוד ולשון עברית ובין מגוון מרצים בתחומי מדעי היהדות השונים, על פני טקסטים שונים מתקופות שונות, בנושא הרחב של אהבה חשק, ותשוקה בספרות היהודית. כל מפגש יונחה על ידי אחד המרצים בחוג, שילמד טקסט מתחום התמחותו, מן המקרא, דרך חז"ל וספרות ימי הביניים, ועד הגות העת החדשה. הסטודנטים יכירו כל מרצה גם באמצעות מאמר אחד נבחר שיתבקשו לקרוא לקראת המפגש.

מלבד מרחב הנושאים והגיוון של המרצים, יתייחד הקורס גם באופי הבית-מדרשי שלו. מחציתו הראשונה של כל שיעור תוקדש ללימוד עצמאי מונחה של

הסטודנטים בחברותות, והמחצית השניה תוקדש לשיעור מפי המרצה. הקורס יתקיים בבית המדרש במרכז ע"ש צימבליסטה.

נוכחות חובה, מטלת סיום: בחינת בית **השיעור מתקיים במרכז צימבליסטה

Course description

This novel departmental initiative seeks to create a lively learning encounter between BA students from all fields in Jewish philosophy, Talmud, and Hebrew literature, and a variety of faculty members in the different spheres of Jewish Studies, focusing on the wide-ranging topic of love, desire and Eros.  

Each session will be led by one faculty member, who will teach a text from his/her field of expertise, from the Bible, through rabbinic literature and medieval literature, up until modern Jewish philosophy. The students will also be acquainted with each lecturer through one of her/his articles, which they will be asked to prepare for the class. 

Besides offering a variety of subjects and teachers, the course is also characterized by its interactive nature. The first half of each session will be dedicated to independent, guided havruta learning by the students; the second half will be taught by the faculty member. The course will be held in the Cymbalista Jewish Heritage Center.

Course requirements: regular attendance in classes and taking an exam. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1