חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לתורת הסוד
  Introduction to Jewish Mysticism   
0616-1006-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600106 רוזנברגשיעור פרופ מרוז רונית
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

כיצד משחזרים את חזונו של יחזקאל וצופים במרכבה? כיצד חוזים בהיכל ה' עליו סיפר הנביא ישעיה? אלו הן חלק מן השאלות שהטרידו את המיסטיקאים היהודים באלף הראשון לספירה. נפתח את הקורס במוטיבים שהמסיטיקנים נטלו מן התנ"ך ומן הספרות החצונית כדי לבנות עולם רעיוני חדש ונדון במאפייניו של עולם זה – במסע הרוחני לעולמות עליונים, במאגיה שפיתחו וטיפחו, ב'מעשה בראשית' וב'מעשה מרכבה'.

אחר כך נמשיך ונבחן כיצד מתגלגלים רעיונות אלו ומשתנים באלף השני לספירה. המונחים המרכזיים אשר יעסיקו מעתה את המיסטיקאים לא יהיו עוד היכלות ומרכבה אלא ספירות ואין סוף. עתה נעסוק בעמודי התווך של הקבלה – בספר בהיר, בספרות הזוהר, בתורות הקבליות המתפתחות בצפת של המאה הט"ז. אולי נספיק עוד לגעת במקצת בחסידות. בכל אחת מן התחנות האלו נדון בקשת שלמה של נושאים – למן מעמדם החברתי של הכותבים ועד לשאיפותיהם הרוחניות וחוויותיהם המיסטיות. מקום מרכזי יתפסו, כמובן, הדיונים בהגותם בענייני האל ועבודת האל ואגב כך יבואו בירורם של מושגי יסוד, כגון, הספירות, צמצום, שבירה, תיקון, וצדיק.

נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.

Course description

How did Jewish mystics try to reconstruct Ezekiel's vision of the divine chariot? How did they try to recreate Isaiah's vision of God's chambers? We will start our course by outlining the motifs taken by Jewish mystics in the first millennium CE from the Bible while describing their own journeys to the divine worlds. Then we will discuss the new developments in Jewish mysticism that take place in the second millennium; the common terms will not be 'Chariot' and 'Chambers' anymore but 'Sefirot' and 'infinity'.

In this course we will get acquainted with the major texts of Jewish mysticism; e.g. – Sefer Yezira, Sefer HaBahir, the Zohar and the Lurianic writings.

Course requirements: regular attendance in classes and taking an exam. 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1