חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פמיניזמים, משפט וחברה בישראל
  Feminisms, Law & Society in Israel                                                                   
0608-1122-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  א'1000-1200282גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ הקר דרור דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תקציר:
מטרת הקורס היא בחינת המשפט הישראלי לאור תיאוריות פמיניסטיות שונות. לצורך בחינה זו נסקור בתמצית תיאוריות פמיניסטיות מגוונות וניסיונות סינתזה ביניהן, תוך התמקדות ברלוונטיות שלהן לניתוח פמיניסטי של המשפט. על בסיס הרקע התיאורטי, נבחן סוגיות מגדריות ספציפיות שבהן עוסק או שותק המשפט הישראלי. בין היתר, נדון בהיבטים מגדריים של יחס המשפט הישראלי לשוק העבודה בשכר, למשפחה/ות, ולזכויות חברתיות.
 
ציון:
5% בחנים- שליטה בחומר הקריאה; 95% בחינה מסכמת (חומר סגור)

Course description

The goal of the course is to examine the Israeli law in light of different feminist theories. For this examination we will review in a nutshell a variety of feminist theories and attempts to synthesize between them, while focusing on their relevancy to a feminist analysis of the law. Based on the theoretical background, we will review specific gendered issues the Israeli law deals with or is silent about. Among others, we will discuss gendered aspects of the Israeli law’s attitude towards the labor market, family/ies and social rights

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת