חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית וחברתית
  Mainstreaming Gender Perspectives in Economic and Social Policies  
1041-3591-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'1000-1200103 נפתלישיעור ות גב' חסון יעל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרתו העיקרית של הקורס להקנות לסטודנטים כלים להתבוננות ביקורתית על החברה והכלכלה בישראל. הקורס מבוסס על גישת הטמעת החשיבה המגדרית (gender mainstreaming) ובמהלכו מושם דגש על חשיבות המגדר כקטגוריה מרכזית לניתוח ויישום של מדיניות חברתית וכלכלית. בתוך כך הקורס יעסוק בהיבטים שונים של אי-שוויון בחברה בישראל; בבחינה ובאתגור של מושגים רווחים בדיון הציבורי על כלכלה; בבחינת ההשפעות של תקציב המדינה וחוק ההסדרים על קבוצות שונות של נשים וגברים בחברה הישראלית; נבחן את שוק העבודה, פערי השכר המגדריים, הבידול התעסוקתי וחלוקת העבודה בשכר ושלא בשכר בין נשים לגברים בזירה הפרטית ובזירה הציבורית ובסוגיות של הפרטה והתאגדות.
מבנה הקורס:
·    הקורס הינו קורס המשלב למידה אקדמית ועשייה חברתית. בחלקו המעשי של הקורס הסטודנטיות/ים יתנסו   
     ביישום גישת הטמעת החשיבה המגדרית, וזאת במסגרת ארגוני חברה אזרחית הפועלים לקידום מענים לצרכים
      וסוגיות חברתיות עכשוויות. המפגשים במהלך הסמסטר יכללו שיעורים אקדמיים ו-30 שעות עשייה חברתית.  
·    הנוכחות בשיעורים ובפעילות החברתית הינה חלק מחובות הקורס ומהווה תנאי לקבלת ציון.

 מרכיבי הציון באחוזים: 35% עשייה חברתית, 15% נוכחות, 50% עבודת סיכום

 דרישות קדם
·     על הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ועניין בנושאים כלכליים-חברתיים.
·     לא נדרש ידע מוקדם בכלכלה.

Course description

The main goal of the course is to provide the students with tools for a critical observation on the Israeli society and economy. The course is based on the Gender Mainstreaming approach and emphasizes the importance of gender as a central category in policy analysis and implementation. In this framework, the course focuses on different aspects of social inequalities in Israel; on questioning of common concept in the public economic debate; on examination of the implications of the national budgets on men and women in Israel; on examination of the labor market from a gender perspective: the gender pay gaps, the gender occupational segregation, the division of paid and unpaid work between women and men and on issues of privatization and unionization.
The course combines academic classes with social activities. The classes during the semester will include theoretical studies along with practical training in preparation for field work.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-3591-01 הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית וחברתית
Mainstreaming Gender Perspectives in Economic and Social Policies
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | גב' חסון יעל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת