חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הסדר הגלובלי וגלגוליו
  World Order and Its Transformations  
1031-3966-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1100-1500426 נפתליסמינר פרופ קוצין מיכאל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

נחקור את המושג של "סדר גלובלי", המערכת שמכננת יחסים בין מעצמות ובין מעצמות ועמים.  נעבור על (1) השינוי בסדר הגלובלי בסוף המאה ה-18 מסדר המבוסס על שוויון בין מדינות לסדר המבוסס על לאומיות ואימפיארליזם; (2) השינוי באמצע המאה ה-20 שבו התפשטות האימפריאלית נדחת, הגדרה-עצמאית לאומית אושרה מחדש, והתפשטות טריטוריאלית בכוח נאסרה; ו-(3) הקריסה של הסדר של 1945 בהתחלת המאה ה-21.
בין ההוגים:  Vattel, Paine, Kant, Kissinger, Martin Wight, Nicholas Onuf, Michael Ignatieff.

Course description

We will examine transformations of “world orders,” of the basic norms governing relations between powers and between powers and peoples.  We will discuss three historical transformations of the world order:  First, the transformation at the end of the 18th Century of the Westphalian or Vattelian order in Europe based on the equality of states and the balance of power, into a world order based on nationalism and imperialism.  Second, the transformation in the aftermath of World War II in which imperial domination was rejected, national self-determination affirmed, and territorial acquisition by force outlawed (what we will call “1945 rules”).  Third, the collapse of 1945 rules at the beginning of the 21st Century, as displayed by the Russian invasion of the Ukraine and the annexation of Crimea.  Thinkers we will consider include:  Vattel, Paine, Kant, Kissinger, Martin Wight, Nicholas Onuf, and Michael Ignatieff.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3966-01 הסדר הגלובלי וגלגוליו
World Order and Its Transformations
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ קוצין מיכאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת