חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  בחירות בישראל
  Elections in Israel  
1031-3307-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1600-1800422 נפתליסמינר פרופ שמיר מיכל
סמ'  ב'1600-1800422 נפתליסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יתמקד בבחירות בישראל מתוך מסגרת התייחסות תאורטית והשוואתית למדינות אחרות ולהיסטוריית הבחירות בארץ. נדון בחשיבות של מוסד הבחירות בהגדרת דמוקרטיה, בשיטות בחירות וברפורמות בשיטות בחירות, במערכת המפלגתית ובתקשורת פוליטית בבחירות, בירידה בהשתתפות בבחירות ומשמעותה, בבחירות תחת טרור ומלחמות, בקבוצות ושסעים בבחירות, ובהתנהגות בוחרים. נקרא את המחקרים העדכניים ביותר על הבחירות האחרונות בישראל, וכל תלמיד יתבקש להציע הצעת מחקר משלו/ה בתחום הבחירות בישראל. העבודה תוצג ותידון בכיתה.
 

Course description

This proseminar focuses on elections in Israel from a theoretical and comparative perspective, using both a cross-national and longitudinal point of view. We will discuss the importance of elections in democracies, electoral systems and reforms in electoral system, party systems and political communication in elections, the decline in voter turnout and its ramifications, elections under terror and war, groups and cleavages in elections, and electoral behavior. We will read uptodate research on the most recent elections, and each student will prepare his/her research proposal within the area of elections in Israel . The research will be presented and discussed in class.

 

 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3307-01 בחירות בישראל
Elections in Israel
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ שמיר מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת