חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לפילוסופיה אסלאמית
  Introduction to Islamic Philosophy  
0631-2468-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600001 רוזנברגשיעור ות ד"ר אגבאריה אחמד
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס ידגיש את מעמדה ההיסטורי של הפילוסופיה האסלאמית ויחבר אותה עם מסורת הפילוסופיה היוונית שקדמה לה, וכן את תרומתה לפילוסופיה המערבית שהגיעה בעקבותיה.
תוך כדי הקורס, התלמידים יערכו היכרות עם הבולטים מבין הפילוסופים המוסלמים, וכן עם עיקר הדוקטרינות שלהם, השאלות שהעסיקו אותם, ועם החשובים מבין כתביהם. התלמידים ייחשפו לטרמינולוגיה הפילוסופית האסלאמית הייחודית ויקראו ספרות רלוונטית.
דרישות הקורס: השתתפות במפגשים ובחינה בסוף הסמסטר.

 

Course description

The course will highlight the historical status of Islamic philosophy and connects it with the tradition of Greek philosophy, which preceded it, and its contribution to the Western philosophy which succeeded it.
During the course, students will be acquainted with the most prominent philosophers, their major doctrines, the questions that concerned them and the most important ones of their writings. Furthermore, the students will be exposed to the special terminology of the Islamic philosophy and read the relevant literature.

Course requirements: Participation in meetings and examination at the end of the semester.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת