חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה
  Music, Gender and Queer Identity in the Middle East and Africa                                       
0622-2030-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600305גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר מורד משה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הדיון בקשר בין מוסיקה למגדר ומיניות, כולל זהות להטב"קית ,תופס תאוצה לאחרונה הן בתקשורת והן באקדמיה בעולם. בעולם האקדמי מתגבש תחום חדש יחסית שזכה לכינוי "אתנו-מוסיקולוגיה קווירית". ספרו של המרצה על מוזיקה בקרב הקהילה הגאה בקובה זכה לשני פרסים בינלאומיים חשובים בתחום, והוא נחשב לאחד החוקרים המובילים בתחום החדש הזה.  

זהו קורס ראשון מסוגו בארץ, המתייחס להיבטים חברתיים, מגדריים וקוויריים במוזיקה של אפריקה והמזה"ת. 

הקורס הוא אינטר-דיסציפלינרי ומשלב לימודי אפריקה והמזה"ת, אתנומוזיקולוגיה, תרבות, מגדר, ולימודים                 קוויריים.  

הקורס יתמקד בקשר בין מוסיקה, חברה ופוליטיקה במזה"ת ובאפריקה, באספקלריה המגדרית והלהטב"קית. הוא יעסוק במגדר וזהות מינית בעולם המוסיקלי האפריקני והמזרח תיכוני המסורתי והעכשווי. חלק נכבד יוקדש לקשר בין מגדר, מיניות למוזיקה ולפולחן דתי במזרח התיכון ובאפריקה,  ולמרחב הביטוי וההזדהות המיוחד שהמוסיקה מעניקה לנשים ולהטב"ק בעולם המוסלמי בעבר וכיום.

בנוסף יציג הקורס היבטים "קוויריים" (נזילים ואנטי-דיכוטומיים) בתרבויות המוזיקליות של אפריקה והמזה"ת באספקלריה היסטורית ותרבותית. כאלה שאף מקדימים את העיסוק העכשווי בזהות מינית.  

נושאים שייכללו ויידונו בקורס: 

-   האם החלוקה המגדרית המערבית תקפה גם בתרבותיות אפריקה והמזה"ת, כיצד המוסיקה בחברות אלה    

    מספקת מרחב אלטרנטיבי ל"יוצאי הדופן"? 
-   חלוקת תפקידים גברים/נשים/להט"בים במוסיקה ובפולחן.
-   טאבויים מגדריים ומיניים במוסיקה

-   להטב"קים בטקסים מיסטיים, איחוז וכניסה לטראנס.

               - "קוויריות" מושרשת במוזיקה ובחברה/תרבות באפריקה ובמזה"ת        

-   שירת נשים, ושירה הומו-ארוטית בעולם המוסלמי.

-   להט"בים, טרנסג'נדרים וקווירים כגיבורים מוסיקליים פופולריים בעולם המזרח-תיכוני בחברה שהיא הומופובית
     ביסודה, לדוגמא: זקי מורן בתורכיה.
-   על  ההיג'רה, בני "המין השלישי" והקותי בהודו ותפקידם בעולם המוסיקה  (חריגה גיאוגרפית לכיוון מזרח,

     אך פנומן מעניין עם השפעות על המוסיקה במזה"ת)

  - מגדר ומיניות קווירית בעולם הסופי ובמוזיקה הסופית

-   מגדר, מיניות ולהטב"ק במוסיקה במזרח התיכון החדש ובאפריקה העכשווית.
-   מגדר, להטב"ק, קוויריות, המוזיקה הערבית והמוסיקה המזרחית בישראל)   נושא פרויקט המחקר העכשווי שלי(
  
במהלך הקורס נצפה בקטעי וידיאו רבים, ונדון בטקסטים רלוונטיים בנושאי מוסיקה, מגדר, פמיניזם, וקוויריות.

 

Course description

This is the first academic course of its kind in Israel, dedicated to gender, sexuality and queer elements in the music of Africa and the Middle East.  

The course will examine the connection between music, culture, society and politics in the Middle East and Africa, from a gender and LGBTQ perspective. We will enlighten and discuss both queer elements in the traditions and history of the different cultural groups and spaces, as well as current musical spaces and LGBTQ communities.

The course is inter-disciplinary incorporating texts and ideas from various disciplines: African and Middle East studies, Ethnomusicology, cultural studies, gender and sexuality studies and queer studies.

Some of the course's topic:

1. Understanding gender and sexuality in the African and Middle Eastern context

2. Religion, music and gender

3. Gender and sexuality in relation to trance and spirit possession in African and Afro-Diasporic religions, and in the Sufi world

4. Women's songs and musicmaking in different traditions

5. Homoerotic poetry and music making in the Moslem world

6. "Queer" as an aesthetic and structural context in African and Middle Eastern musical cultures

7. LGBTQ artists and expressions in contemporary music scenes in Africa and the Middle East.

8. Arabic and Mediterranean music in Israel and the LGBTQ community

 

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0622-2030-01 מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה
Music, Gender and Queer Identity in the Middle East and Africa
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר מורד משה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת