חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  זיכרון והיסטוריה - יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית
  History & Memory-The Jews of the Middle East & North Africa in Modern Times  
0622-2019-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200456 גילמןשיעור ד"ר נסימוב מרים
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס תידונה סוגיות מפתח בהיסטוריה של יהודי המזרח התיכון וצפון אפריקה כפי שהן משתקפות במחקר ההיסטורי. כמו כן, נעמוד על השתקפותן של סוגיות אלה בכתיבה הספרותית והביוגראפית פרי עטם של יהודים מקהילות אלה. מטרת הקורס היא להכיר את המחקר ההיסטורי אודות נושא זה, לעמוד על התיזות העיקריות המעצבות את הידע שלנו אודותיו ובד בבד להתוודע אל מימד הזיכון האישי-הפרטי.
Course description
The course addresses key issues in the modern history of Jewish communities in the Middle East and North Africa as reflected in the scholarly literature. Also, we will examine the extant in which these issues are reflected in the literary and biographical writing by Jews from these communities. The course aims at illuminating the academic historical research trough the personal and the literary dimension.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0622-2019-01 זיכרון והיסטוריה - יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית
History & Memory-The Jews of the Middle East & North Africa in Modern Times
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר נסימוב מרים

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת