חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  על החיים ועל המוות
  Life and Death  
0618-3013-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-1800362אגילמןסמינר ד"ר לוי יאיר
סמ'  א'1200-1400362אגילמןסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

המוות הוא עובדת החיים שאיש לא יכול להימלט ממנה. אך זוהי גם עובדה מסתורית וחמקמקה אשר מעוררת קשיים פילוסופיים ניכרים, שבחלקם נדון. מהו בכלל מוות, ומדוע, אם בכלל, הוא רע? האם ייתכן שאנחנו בני אלמוות והאם אלמותיות היא דבר רצוי? האם היכחדות המין האנושי היא דבר שיש להצטער עליו? צדו השני של המטבע — החיים — מעורר שורה של סוגיות קשורות שגם בהן נעסוק, למשל: האם ניתן להעריך את שוויים של החיים? מה הופך את חייו של פלוני לטובים? האם יצירת אנשים חדשים היא מעשה בלתי מוסרי או שבכוחה דווקא להפוך את העולם לטוב יותר?

דרישות: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, השתתפות פעילה, הגשת מטלות קריאה קצרות בציון ׳עובר׳. מי שיבחר להציג רפרט בכיתה יהיה פטור מהחובה להגיש מטלות קריאה.

מטלה מסכמת: הגשת עבודת סמינר או רפרט.

הרכב הציון: 100% סמינר/רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 6.05.2018.

Course description

Death is the inescapable fact of life. But at the same time it is highly elusive and raises difficult philosophical puzzles, some of which we shall explore. What is death anyway, and how bad is it? Might we be immortal, and would it be a good thing if we were? Would the extinction of the human race be bad? Life itself raises a host of closely related issues which will also concern us. For example: what is the value of life? What makes someones life go well? Is making new people morally wrong, or can it actually make the world better?

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-3013-01 על החיים ועל המוות
Life and Death
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר לוי יאיר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת