חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דיני עונשין
  Criminal Law  
1411-9109-01
סמ'  ב'0800-1000105 טרובוביץ משפשיעור ד"ר אוחנה דניאל
סמ'  ב'0800-1000105 טרובוביץ משפשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דיני עונשין - ד"ר דניאל אוחנה
הקורס יעסוק בחלק הכללי של חוק העונשין, תשל"ז -1977 וידון בעיקר בתנאים להטלת אחריות פלילית. בין הנושאים שידונו: הקשר הסיבתי, האחריות בשל מחדל במשפט הפלילי, היסוד הנפשי (מחשבה פלילית, רשלנות ואחריות קפידה); האחריות הנגזרת במשפט הפלילי (דיני הניסיון והשותפות לדבר עבירה); והסייגים לאחריות הפלילית: שכרות, אי-שפיות, טעות בדין, הגנה עצמית, צורך וכורח.
מרכיבי הציון: עבודות 20%, בחינה סופית 80%.
אופן הבחינה: ללא ספרים.
Course description
Criminal Law
This course deals with the general part of criminal law, focusing particularly on the requirements of criminal liability. Topics discussed in the course of the program include: causation, criminal liability for omissions, the mental element of crime (subjective and objective fault, including strict liability); accomplice liability and the law of attempts; and defenses in the criminal law, namely, intoxication, insanity, unvoluntariness, mistake of law, self-defense, necessity, and duress.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת