חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שילוב בין משפחה לעבודה
  Legal Aspects of Work-Family Integration  
1411-7206-30
סמ'  א'1000-1130301 טרובוביץ משפשיעור ד"ר מצנר חרותי יפעת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שילוב בין משפחה לעבודה- ד"ר יפעת מצנר-חרותי
הקורס יתמקד בלימוד וניתוח ההסדרים המשפטיים והנורמות החברתיות שמעצבים את חייהם של עובדים שיש להם גם מחוייבות משפחתית (הורים לילדים; אנשים שמטפלים בהורים או בני זוג חולים וכדומה). במסגרת הקורס נחשוף את הסטריאוטיפים והנורמות החברתיות שמשתקפים בחוק ובפסקי הדין לגבי תפקידי מגדר "נאותים". נשאל שאלות בדבר כוחו של המשפט לעצב את מוסד המשפחה ומבנה שוק העבודה באופן שמשפיע על היכולת של גברים ונשים לשלב בין מחוייבויות משפחתיות לבין עבודה בשכר. במסגרת הקורס ננתח את ההסדרה המשפטית הישראלית במבט השוואתי, ונבחן מספר פתרונות שמצאו מדינות אחרות לנושא. נשאל האם ישראל יכולה לאמץ חלק מהם בהתחשב בהקשר הספציפי של כל מדינה ומאפייניה השונים.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: ללא ספרים.
Course description
Legal Aspects of Work-Family Integration
The course will focus on learning and analyzing the legal arrangements and social norms which shape the lives of workers with familial responsibilities (parents; people who provide care for ailing parents or partners, and the like). We will reveal the stereotypes and social norms reflected in the law and courts decisions about the “proper” gender roles. We will also interrogate the role of the law in shaping the institution of the family as well as the structure of the workplace in a way which affects men’s and women’s ability to integrate their familial responsibilities and paid employment. Furthermore, we will analyze work-family legal arrangements comparatively, and examine several solutions adopted by other countries. We will interrogate whether Israel could and should adopt some of these solutions, while taking into account each country’s specific context and different characteristics.
סילבוס מפורט


1411-7206-30 שילוב בין משפחה לעבודה
Legal Aspects of Work-Family Integration
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר מצנר חרותי יפעת

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת